Universiteit Twente verwelkomt Cisco in digitaliseringsslag

Technologiebedrijf Cisco en de Universiteit Twente trekken samen op in het versnellen van digitalisering. Edwin Prinsen, managing director bij Cisco Nederland, en Victor van der Chijs, namens het College van Bestuur van de Universiteit Twente, ondertekenden deze week een Memorandum of Understanding, waarin de gezamenlijke ambities zijn vastgelegd.

In de komende maanden moet de samenwerking verder vorm krijgen, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar het versterken van de inzet van digitale technologie en diensten binnen het onderwijs en het onderzoek van de Universiteit Twente. Onlangs presenteerden de VSNU, de Vereniging van Hogescholen en SURF de Versnellingsagenda voor Onderwijsinnovatie. De voorgenomen activiteiten van Cisco en de UT sluiten daarbij aan.

Lees het volledige bericht op de website van Universiteit Twente.