Transformatie Markland College Oudenbosch brengt licht en lucht

De uitdaging voor architecten|en|en was groot. Hoe van een lint met verschillende gebouwen een compact en duurzaam volume te maken, met twee leshuizen voor algemene en beroepsgerichte vakken en een vanzelfsprekende samenhang waardoor het onderwijsaanbod voor iedereen zichtbaar zou zijn.