THEO KUPERS ARCHITECTEN

Wij werken sinds 1997 met grote inzet, professionaliteit, plezier en betrokkenheid aan een grote diversiteit van ruimtelijke opgaven. Onze architectuur is trouw is aan de historische, ruimtelijke en sociale context. We zetten fel in op integratie in de omgeving; op sobere, subtiele en precieze wijze wordt het architectuurlandschap aangepast aan de hedendaagse noden. Het zit hem niet in de grote, opvallende bewegingen of materialen, wel in het overdenken van elk detail en het in vraag stellen van het bestaande, zonder dat bestaande oneer aan te doen. Ons focuspunt is daarbij het vraagstuk van duurzaamheid. Onze gebouwen zijn niet alleen fysiek duurzaam, maar ook sociaal en ruimtelijk.

Sinds de realisatie van de eerste basisschool en het winnen van de prestigieuze scholenbouw prijs hebben we een specialisatie ontwikkeld in het ontwerpen van onderwijs gebouwen. Scholen van onze hand zijn te vinden in Rotterdam, Duivendrecht en Den Haag. Maar ook in Arnhem, Assen, Hoofddorp en Pingjum (F).

Het is onze ambitie om gezonde en goed werkende schoolgebouwen te maken die de tijd kunnen doorstaan, die stimuleren tot beweging, de fantasie prikkelen en de zintuigen beroeren. Gebouwen die het onderwijs excellent faciliteren, en een feest van ruimte en licht zijn voor zowel kinderen als leerkrachten. Gebouwen die voldoende moduleer baar zijn om toekomstige ontwikkelingen op te vangen en met aandacht voor multifunctioneel ruimtegebruik. Waar ruimte is voor ontmoeting in de breedste zin, binnen en buiten het gebouw en die met aandacht en liefde zijn ontworpen. Iedere opgave opnieuw verplaatsen we ons daarbij in de gebruikers van die gebouwen: We zijn samen op zoek naar de beste oplossingen!