Ssssttttttt – Studiecentrum Hogeschool Inholland Rotterdam

Bibliotheken hebben vaak een eigen plek of gebouw, maar nu er steeds minder fysieke documentdragers zijn is er minder ruimte nodig. Wat doe je met de ruimte als de bibliotheek in de Cloud zit? Hogeschool Inholland Rotterdam heeft gekozen voor het inrichten van het studiecentrum.

Aan tafel zitten Bas Arkesteijn van Ahrend, Milou Thieme van de facilitaire afdeling en Ria Paulides, beiden werkzaam voor Inholland Rotterdam. Ria trapt als manager van de bibliotheek af: “De ontwikkeling van de bibliotheek past in een brede maatschappelijke ontwikkeling. Openbare bibliotheken verbreden hun dienstverlening en organiseren cursussen iPad en E-reader lezen voor ouderen om daarmee het lezen in het algemeen en de geletterdheid in het bijzonder te stimuleren. In die ontwikkeling vond ik mediatheek een vreselijk woord, omdat je dan de nadruk op de drager legt. Daar gaat het niet om, het vak van bibliothecaris gaat om het vinden en beschikbaar stellen van relevante informatie. Vroeger was dat een boek, toen werden het videobanden, cassettebandjes, dia’s en later cd’s en dvd’s en nu is alles digitaal geworden. Het woord bibliotheek heeft veel meer connotaties dan alleen de fysieke plek. Het staat ook voor kennis, collecties bewaren en beschikbaar stellen of de naam van een organisatieonderdeel. Het begrip bibliotheek moet je opnieuw framen.”

Volledig digitale bibliotheek
Bas knikt: “In het verleden had de bibliotheek als ruimte een belangrijke functie. Nu kun je overal en altijd informatie vinden.” Ria vertelt: “Internet is booming geweest en qua impact op de maatschappij vergelijkbaar met de uitvinding van de boekdrukkunst. Er is een enorme beschikbaarheid van informatie. Als Inholland zijn we naar een volledig digitale bibliotheek gegaan, omdat de literatuur waarmee studenten werken steeds meer in databanken zit. Dat was ook het manco van een fysieke bibliotheek met boeken. Veel boeken waren inmiddels achterhaald en kwamen nauwelijks nog van de plank, maar de studenten baseerden er wel hun scriptie op. Ze waren nog niet informatievaardig en dat is langzamerhand een skill voor elke burger. We moesten het fysieke deel dus afschaffen om ze te dwingen digitaal te gaan. We hebben de fysieke ruimte teruggegeven aan de organisatie. Uit onderzoek naar het gebruik van de fysieke bibliotheek door studenten kwam naar voren dat de belangrijkste redenen om er te zijn niets met bibliotheekfunctie als zodanig te maken hadden, maar met aspecten als in rust geconcentreerd kunnen studeren, printen en dan pas een boek lenen. Doe dus iets met de stilte, want als je dat weggooit daalt de studententevredenheid.”

Lees het volledige artikel in de komende editie van Schooldomein, vanaf 4 oktober op deze website.