Schooldomein 6: Integraal inrichten

Integraal inrichten staat voor het proactief en tijdig nadenken over de beleving van de leer- en werkomgeving. We zien steeds vaker dat stedenbouw, architectuur en inrichting vanuit eenzelfde perspectief worden benaderd. In het grote zit het kleine en vice versa. Integraal inrichten gaat over de beleving van ruimten; over de samenhang tussen lucht, licht, kleuren, vanzelfsprekende samenhang en natuurlijk meubilair. Integraal inrichten gaat ook uit van de veranderbaarheid van de dingen. Makkelijk te transformeren, verplaatsbaar, adaptief, maar op het moment uniek en de fijnste plek om te zijn, te beleven, te werken en te ontmoeten.