Schooldomein 4: Begeleiden met visie

De duurzame opdrachtgever is per definitie een opdrachtgever met visie. Niet alleen over zijn of haar primaire proces, maar ook over de plaats van het gebouw in de omgeving waar het staat. Een gebouw is niet alleen een leermiddel, maar ook een opslagplaats van materialen die hergebruikt kunnen worden. Ecologisch intelligent heet dat en zo’n integraal duurzame visie mag je dus van alle partners in het ontwerp- en bouwproces verlangen.