Schooldomein 1: Bouwen met Passie

Deze jaargang verbindt in de thema’s harde en zachte aspecten. Dit nummer dus Bouwen met Passie. Eigenlijk een pleonasme, zoals witte sneeuw en een donkere nacht. Maar is bouwen met passie zo vanzelfsprekend? In dit nummer geeft een opdrachtgever aan dat zijn bouwteam te technisch gericht was, waardoor het gebouw niet goed op waarde werd geschat. Zo is het; een gebouw opent, verbindt, maakt ontmoetingen mogelijk en betekent iets in de tijd. Dus daarom moet bouwen per definitie met passie gebeuren. Toch een pleonasme dus!