Ridderorde voor Schooldomein-hoofdredacteur Sibo Arbeek

Sibo Arbeek is vandaag in de Utrechtse Stadsschouwburg benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn verdiensten als hoofdredacteur van Schooldomein.

Burgemeester van Utrecht Jan van Zanen speldde hem het ‘lintje’ op na een overtuigende toespraak. “Schooldomein is hét magazine voor de duurzame leef-, leer- en werkomgeving”, stelde de burgemeester. “Het blad wordt zes keer per jaar gratis verstrekt aan alle onderwijsinstellingen en gemeenten in Nederland. Een onmisbare bron van informatie. Een magazine dat bovendien kostendekkend is. Dat is voor een groot deel te danken aan uw tomeloze en vrijwillige inzet.”

“Centraal staat steeds weer de vraag: hoe kunnen we voor kinderen en jongeren, leerlingen en studenten omgevingen creëren waardoor ze beter leren. De impact hiervan is niet te onderschatten. De voorbeelden in Schooldomein maken het voor alle schoolbesturen mogelijk om concreet inzicht te krijgen in wat er mogelijk is op het gebied van duurzame leeromgevingen. Daardoor hebben tal van school- en gemeentebesturen het besluit genomen om toch te kiezen voor een nóg betere huisvesting voor hun leerlingen.”

Lees verder onder de foto

 

Landelijk netwerk
De website van de gemeente Utrecht biedt een korte samenvatting van de verdiensten van alle vandaag gedecoreerden en vermeldt over Sibo Arbeek onder meer: “Als hoofdredacteur voerde hij veranderingen door in vormgeving, inhoud en verspreiding. Hij schrijft vele artikelen, onderhoudt contact met lokale overheden en breidt het landelijk netwerk uit. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is door de inzet van decorandus een van de partners geworden van Schooldomein. Daarnaast spreekt hij op nationale symposia, organiseert bijeenkomsten en draagt bij aan de organisatie van de tweejaarlijkse Nationale Onderwijstentoonstellingen in Utrecht.”

“Schooldomein is hét magazine voor de duurzame leef-, leer- en werkomgeving. Dat is voor een groot deel te danken aan uw tomeloze en vrijwillige inzet.”

Passie
De kersverse ridder was volkomen verrast en reageerde even enthousiast als bescheiden: “Eigenlijk is het gewoon een uit de hand gelopen hobby. Ik vind het ontzettend leuk om met passie met gebruikers van schoolgebouwen te praten; opdrachtgevers en leerlingen. Om met hen na te denken over geweldige leeromgevingen en dat fantastisch te documenteren. Naast de leeromgeving gaat het ook om architectuur, stedenbouw en hoe wij het publieke domein van morgen met elkaar gaan inrichten. Heel veel dank aan het team van Schooldomein: Brenda, Paul, Henrico en Edward. Het is meer dan een blad; het is ook een website, sociale media, debatten, noem maar op. Maar het mooiste moment is toch als die dozen Schooldomein net gedrukt binnenkomen en Brenda en ik het eerste exemplaar kunnen ruiken. Dat is echt heerlijk!”

Lees verder onder de foto

Schooldomein-partners van het eerste uur: vlnr. Edward van der Zwaag, Sibo Arbeek en Henrico Ten Brink

Toespraak
Maar liefst 36 decorandi mocht burgemeester Jan van Zanen vandaag toespreken in de Utrechtse stadsschouwburg (zie de foto hieronder). Dat deed hij enthousiast, betrokken, persoonlijk en vol humor.

Onder de foto zijn toespraak voor Sibo Arbeek.

 

Meneer Arbeek,

Ik ga graag even terug naar 1988. Dat was namelijk het jaar dat het magazine Schooldomein voor het eerst verscheen. Veel had het blad nog niet om het lijf. Vier tot vijf pagina’s met artikelen, aangevuld met voorschriften vanuit de overheid en met een zeer kleine oplage. Eigenlijk had het blad in deze vorm geen toekomst. Dat is nu niet meer voor te stellen. Schooldomein is nu hét magazine voor de duurzame leef-, leer- en werkomgeving. Het blad wordt zes keer per jaar gratis verstrekt aan alle onderwijsinstellingen en gemeenten in Nederland. Een onmisbare bron van informatie. Een magazine dat bovendien kostendekkend is. Dat is voor een groot deel te danken aan uw tomeloze en vrijwillige inzet, overdag, ’s avonds en met de deadlines in zicht ook ’s nachts.

In 1992 werd u hoofdredacteur en kreeg u de kans het magazine een andere vorm te geven en breder te gaan verspreiden. Het is een understatement om te zeggen dat u die kans met beide handen aangreep. “Sibo Arbeek = Schooldomein”, zo hebben uw collega’s laten weten. De oplage verveelvuldigde, het magazine werd een kleurenuitgave en inspirerende onderwijsinnovaties kregen een vaste plaats in het magazine. Een magazine dat de lezers waarderen en dat hen iedere keer weer de nodige inspiratie en ideeën geeft. Centraal staat steeds weer de vraag: hoe kunnen we voor kinderen en jongeren, leerlingen en studenten omgevingen creëren waardoor ze beter leren. Het kan gaan om de verduurzaming van een gebouw tot en met de akoestische functie van een plafondplaat in een open leeromgeving. De impact hiervan is niet te onderschatten.

De voorbeelden in Schooldomein maken het voor alle schoolbesturen mogelijk om concreet inzicht te krijgen in wat er mogelijk is op het gebied van duurzame leeromgevingen. Daardoor hebben tal van school- en gemeentebesturen het besluit genomen om toch te kiezen voor een nóg betere huisvesting voor hun leerlingen. Mooi dat u ook speciaal oog heeft voor zwakken en kwetsbaren in de samenleving, waar u in Schooldomein voor opkomt.

Meneer Arbeek, u initieert en inspireert en dat alles met een onstuitbaar enthousiasme, al meer dan 25 jaar lang. Daarom heeft het Zijne Majesteit behaagd u te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd!