Regioscholen in Zeeuws-Vlaanderen stappen over op ‘extended classroom’-concept

Drie regionale scholen in Zeeuws-Vlaanderen – het Zwin College in Oostburg, het Lodewijk College in Terneuzen en het Reynaertcollege in Hulst – zijn overgestapt op het concept van extended classrooms. De drie scholen spelen op deze manier in op een teruglopende bevolking en lagere leerlingenaantallen. 

Dankzij het concept van extended classrooms zijn vestigingen en lokalen digitaal te koppelen, waardoor leraren les kunnen geven aan leerlingen die verspreid over de locaties aanwezig zijn. Op deze manier blijft onderwijs dicht in de buurt van de leerling mogelijk en hoeft het bestuur van de drie scholen – VO Zeeuws-Vlaanderen – geen locaties te sluiten. De leerlingen van de scholen kunnen in hun eigen gebouwen de lessen volgen, die vanaf één locatie worden gegeven. De leraar is dus fysiek aanwezig in een van de drie schoolgebouwen en de klaslokalen van de andere twee scholen zijn via video en audio met elkaar verbonden.

Technologie
De belangrijkste technologische uitdaging om deze lesmethode te faciliteren, was het installeren van een systeem dat eenvoudig te gebruiken is. Docenten hebben de flexibiliteit van intuïtieve technologie nodig en moeten niet per se op één plek in het lokaal vastzitten. Ze moeten op een natuurlijke manier kunnen rondlopen en praten, zoals leerlingen in de klas gewend zijn. Verder hebben leerlingen die de les op afstand bijwonen hoogwaardige audio en video nodig, zodat het lijkt alsof ze ook aanwezig zijn en niet benadeeld worden in vergelijking met leerlingen die fysiek les krijgen. Het is ook belangrijk dat storende geluiden gefilterd kunnen worden, zodat leerlingen zich kunnen concentreren op de lessen die worden gegeven.

VO Zeeuws-Vlaanderen koos voor de audio- en videotechnologie van leverancier Poly om die uitdagingen te tackelen. De lokalen werden voorzien van EagleEye Director II-camera’s, EagleEye IV-camera’s en een Ceiling Microphone Array. Externe geluiden worden gedempt via Acoustic Fence-technologie en alle niet-menselijke geluiden worden automatisch gedempt met behulp van NoiseBlockAI-technologie.

Eric Provoost, projectmanager bij VO Zeeuws-Vlaanderen: “Het mooie is dat leerlingen in hun eigen klaslokaal kunnen blijven en een les kunnen volgen vanuit een ander lokaal in een ander gebouw, alles via de video-oplossingen van Poly. De “extended classroom” biedt leerlingen een totaalervaring waarbij allen betrokken zijn, of ze nu in hun eigen lokaal les krijgen of vanuit een andere plek.”

Verder werden in elk lokaal vijf grote schermen geplaatst: een interactief whiteboard-touchscreen voor het delen van inhoud aan de voorkant van de klas, twee videoschermen aan weerszijden van het whiteboard en twee videoschermen achter in de klas.

Sebastiaan Hoogstadt, Sales Director Benelux. ” Het afgelopen jaar hebben we een aanzienlijke toename gezien van de vraag naar video in het onderwijs. Onderwijsinstellingen waren al vóór COVID-19 op zoek naar digitale oplossingen, maar de pandemie versnelt de zaken echt. Poly heeft een zeer breed scala aan video-oplossingen om tegemoet te komen aan alle hybride en externe onderwijs- en leerbehoeften, ongeacht hoe het klaslokaal of de ruimte eruitziet. We kunnen complexe concepten uitrusten zoals de ‘extended classroom’ in Zeeuws Vlaanderen. Maar met onze oplossingen kunnen we studenten en docenten samenbrengen in elke hybride vorm van onderwijs. Onze oplossingen zijn gemakkelijk te gebruiken bij elke platformaanbieder. Continuïteit van onderwijs, ongeacht de locatie, dat is wat we ondersteunen.