Opleidingsinstituut LEO Management Agressiepreventie anno 1991

Wij zijn een (inter) nationaal opleidingsinstituut voor bedrijfsopleidingen en verzorgen incompany trainingen en train de trainer opleidingen in Nederland zowel als in en buiten Europa in de Nederlandse, Engelse, Duitse of Franse voertaal. Al vele jaren dé specialist in het hanteren van veiligheidsmanagement en agressie- en geweldspreventie in de breedste zin van het woord. Zoals op het gebied van agressie- en geweldspreventie, preventie van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, Stress/Burnout, mobbing/pesten en professionele omgang met (ernstige) gedragsproblemen in werksituaties.

Ook projecten in opvang- en nazorg gesprekken na ingrijpende (geweld) situaties, optreden/aanvraag als externe vertrouwenspersoon of interim management voor uw organisatie behoren tot onze mogelijkheden!

Leo Regeer is opleider en management senior adviseur en heeft vele jaren als (verpleegkundig) manager in alle velden van de gezondheidszorg en ook in het onderwijs gewerkt.

Hij ontwikkelde een wetenschappelijk gefundeerde praktijk theorie, De RADAR methode Regeer® met integratie van Controle & Fysieke Beheersing® (CFB) die succesvol wordt toegepast in vele bedrijven en zorg- en onderwijsinstellingen. De methoden staan bij de nationale- en Europese overheden geregistreerd. (Overheidsregistratie(CFB) 29-11 ’91, Radar methode Regeer september 1996, E.E.G. registratie (CFB) 03-02 ’93 t.n.v. L. Regeer)