Nieuwbouw Kindcentrum Workum stimuleert delen

Het nieuwe Kindcentrum Workum is op allerlei manieren inclusief; de beide scholen ontmoeten elkaar in het middengebied, het groene plein wordt gezamenlijk gebruikt en de kinderen sporten samen op het multifunctionele sportveld.