Nationale Onderwijsweek 2 – 6 oktober 2017

Ieder jaar een week vol positieve, landelijke aandacht voor het onderwijs en haar professionals. Met in de nieuwe Nationale Onderwijsstad een inspirerend programma rond een verbindend thema. Het thema van 2017: gelijke kansen.

De Stichting Nationale Onderwijsweek ziet onderwijs als de motor van de samenleving, de motor voor leven, leren en werken. In het onderwijs gebeuren prachtige dingen met krachtige uitwerkingen. Daarom organiseert de stichting ieder jaar in de eerste week van oktober de Nationale Onderwijsweek. De stichting wil specifiek in die week het onderwijs een podium geven door mooie voorbeelden met het hele land te delen, dialoog te entameren, ontmoeting te organiseren en de in het onderwijs aanwezige kwaliteit te vieren. Zij doet dit samen met partners, waaronder KRO-NCRV als landelijke mediapartner. Als Nationale Onderwijsstad organiseert Nijmegen de kernactiviteiten van de Nationale Onderwijsweek.

Nijmegen Nationale Onderwijsstad
De Nationale Onderwijsweek loopt dit jaar van 2 t/m 6 oktober. Nijmegen is met ingang van die week het hele schooljaar Nationale Onderwijsstad. Zij is in die periode ‘het lab’ voor ontwikkelingen gericht op gelijke kansen en innovaties in het onderwijs. Kennis en innovatie zijn belangrijke pijlers voor de stad Nijmegen. Kenmerkend voor het Nijmeegse onderwijs is de intensieve samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke partners. Nijmegen gebruikt het schooljaar 2017/2018 om innovaties in het Nijmeegse onderwijs landelijk uit te dragen en te blijven werken aan goed onderwijs met ruimte voor alle talenten. De stad doet dit met het onderwijsveld, inwoners, studenten, leerlingen, instellingen en het bedrijfsleven.

Gelijke kansen
“Het thema ‘gelijke kansen’ past Nijmegen als een jas,” aldus wethouder van onderwijs Renske Helmer-Englebert. “Met de innovatieagenda en een intensieve samenwerking tussen opvang, onderwijs en werk is Nijmegen altijd bezig kinderen, leerlingen en studenten een optimaal ontwikkelklimaat te bieden. Als Nationale Onderwijsstad 2017/2018 kunnen we nog meer aandacht krijgen voor (gelijke) kansen voor iedere leerling. Het onderwerp staat al hoog op onze agenda. Verkozen worden tot Nationale Onderwijsstad is een bevestiging van wat we doen. Tegelijkertijd is het een uitdaging om er alles uit te halen als het gaat om gelijke kansen voor iedereen.”

Meer informatie