Logitech voor het onderwijs – In het hart van de digitale transformatie

De laatste twee decennia heeft het onderwijs een digitale reis door­gemaakt. Naarmate technologie verbeterde en toegankelijker werd, stapten onderwijsinstellingen steeds meer over op oplossingen die het leerproces ondersteunen en verbeteren.

De afgelopen twee jaar is de snelheid van de digitale transformatie enorm toegenomen. De coronapandemie heeft voor een gigantisch en langdurig effect gezorgd. Beperkingen die begin 2020 van kracht werden, betekenden dat onderwijs voor veel leerlingen en studenten wereldwijd, van kleuterschool tot hoger onderwijs, vrijwel van het ene op het andere moment virtueel werd.

Net als zoveel andere sectoren heeft het onderwijs tijdens de pandemie snel grote stappen gezet tijdens deze digitale reis. We zagen een ongelooflijke reactie van onderwijsinstellingen. Om ervoor te zorgen dat lessen toch door konden gaan hebben ze zich aangepast aan de be­perking van sociale contacten en hebben ze nieuwe oplossingen gevonden.

Als we naar de huidige situatie kijken, zien we dat de sector de nog voortdurende behoeften evalueert. Voor het klaslokaal van nu dienen opleiders investeringen in technologie te overwe­gen. Wat duidelijk is, is dat opleiders behoefte hebben aan oplossingen die een hoogwaardige leerervaring bieden en met mogelijkheden voor: Individueel leren, Leren in kleine groepen en Klassikaal leren.

Ondersteuning van het onderwijs staat centraal in de missie van Logitech, omdat wij weten dat de leerlingen van vandaag de vernieuwers van morgen zijn. Sterker nog, we hebben inzicht in de ondersteuning die opleiders nodig hebben; zij spelen immers een belangrijke rol bij de begeleiding van de volgende generatie.

Onderwijsinstellingen moeten zich steeds meer aanpassen aan de wereld rondom hen heen – uitwerken van curricula, het lesgeven in nieuwe vaardigheden, het toepassen van nieuwe stijlen en methodes. Technologie biedt een oplossing voor deze veranderingen – met nieuwe innovaties die de deur openen naar beter lesgeven en die leerervaringen voor leerlingen transformeren. In deze wereld die steeds meer verstrengeld is met internet en sociale media, zal technologie binnen het onderwijs een nog belangrijkere plaats gaan innemen.

Lees meer in de whitepaper: Logitech voor het onderwijs.