St. Willibrordusschool groeit sterk.
Gebouw groeit mee.

De St. Willibrordusschool heeft een groeitoename van 90 extra leerlingen door de opheffing van een andere school in de Schiedamse volksbuurt. De huidige onderwijslocatie is niet toereikend voor zoveel extra leerlingen zodat de school genoodzaakt is op zoek te gaan naar een passende oplossing. BUKO Huisvesting werkt samen met de school een oplossing uit voor flexibele huisvesting.

Uitbreiding noodzakelijk
Het gebouw van de St. Willibrordusschool aan de Poortugaalstraat had geen ruimte voor zoveel extra leerlingen. Het gebouw van de opgeheven school aan de Dwarsstraat bood daarentegen wél mogelijkheden tot uitbreiding. Dat betrof een gangenschool met zeven lokalen langs een 70 meter lange gang en daarnaast het speelplein. Met twee bouwlagen, waarvan de bovenste al jaren niet meer in gebruik was.

Het gebouw aan de Dwarsstraat zou dus de nieuwe locatie worden van de St. Willibrordusschool. De verhuizing en verbouwing vormden meteen een mooie aanleiding om direct de volgende stap te zetten door met leerpleinen aan te sluiten op de nieuwe didactische werkvormen en de ontwikkeling naar een Integraal Kindcentrum met diverse opvangvoorzieningen.

Complexe puzzel oplossen
BUKO Huisvesting ging van start met de ingrijpende verbouwing. De opdrachtgever was nauw betrokken bij het bouwproces. Tijdens de bouwvergaderingen gingen alle partijen samen om tafel om de aanpak te bespreken. Onderdelen van de puzzel waren de ligging, het bestemmingsplan en het feit dat de lessen gewoon doorgingen.

Afstemming met bewoners
Met groot materieel was de school niet te bereiken. De bouwers moesten daarom werken met kleinere hijsstellingen dan gebruikelijk. Dat vereiste veel gemanoeuvreer, maar ook veel communicatie met omwonenden en ouders. Ook werd alles uit de kast gehaald om de overlast voor leerlingen en leerkrachten te beperken.

Flexibele bouwsystemen
Inmiddels liggen bijna alle stukjes van deze complexe puzzel op z’n plek; de laatste hand wordt gelegd aan het schoolplein zodat het buitenspeelseizoen straks een vrolijke start krijgt. En mocht een volgende leerlingentelling weer tot aanpassingen nopen, is dat geen probleem. De gebouwen van BUKO Huisvesting zijn aanpasbaar en flexibel. Wijzigingen in de indeling zijn snel te realiseren. Dat is het grote voordeel van systeembouw ten opzichte van traditionele bouw. Geen vaste muren en overspanningen, maar vrij indeelbare ruimten waar je in de toekomst alle kanten mee uit kan.

Kijk voor meer informatie op www.scholenvanbuko.nl.