Historische gebouwen en verduurzamen…#hetkanwel

Het Fons Vitae Lyceum in Amsterdam en BOAadvies hebben samen bewezen dat voor duurzaam bouwen veel interesse bestaat. Het is een onderwerp dat hoog op de politieke agenda staat en we kunnen er met z’n allen niet meer omheen.

Uitdagingen en kansen liggen open voor gemeenten, schoolbesturen en andere betrokken partijen om hier aandacht aan te besteden en kennis te vergaren. Afgelopen maandag luisterden ruim 20 belangstellenden naar René van der Willigen, senior adviseur BOAadvies en David Asser, directeur Fons Vitae over hoe de school in de zomer van 2017 getroffen werd door een brand, waarbij vooral waterschade een ravage had aangericht. Hoe zorg je ervoor dat leerlingen weer een (tijdelijke) plek vinden om les te krijgen en vooral: hoe ga je een pand uit 1914 weer uit de as laten herrijzen met behoud van het historische karakter én met de financiële middelen die er zijn. Uiteraard maakte een interactieve rondleiding deel uit van het programma.

Het was een leuke informatieve middag!

So, what’s new? Warmteopwekking zonder fossiele brandstof, kierdichting geveldelen, isolatie van gevel en dak en een laag temperatuur verwarmingssysteem zijn onder andere toegepast wat een enorme energiebesparing gaat opleveren.

Historische gebouwen hebben verrassingen en het belangrijkste is te blijven denken in oplossingen en dat doe je met elkaar, want vertrouwen in het team waar je mee samenwerkt is essentieel.