Haal als basisschool een beter cijfer voor duurzaamheid

Leraren geven hun school gemiddeld een 5,7 voor comfort. Het regent klachten en de roep om duurzame scholen wordt steeds groter. Omdat er veel te winnen is, met energiebesparing en met betere schoolprestaties. Veel schoolbesturen zien het belang van duurzame oplossingen, maar missen de concrete handvatten om de handschoen op te pakken. De laagdrempelige duurzaamheidsscan van DGMR gaat daar verandering in brengen.

In drie stappen naar een beter cijfer voor duurzaamheid:

1. Bewustwording: Besef dat huisvesting van invloed is op de kwaliteit van het onderwijs.
2. Energie: Aandacht voor energie kan deze serieuze kostenpost terugdringen.
3. Gezondheid: Tussen binnenklimaat en leerprestaties is een duidelijke relatie.

Geen uitgebreide onderzoeken, maar een duurzaamheidsscan van maximaal anderhalve dag helpt scholen op weg naar duurzaamheid. Dat blijkt uit een test op drie basisscholen in Den Haag, waarna de scan verder is gefinetuned. De resultaten laten zien dat het vaak gaat over een combinatie van omstandigheden. Zo zijn er scholen die goed scoren op gezondheid, maar op het gebied van bewustwording steken laten vallen. De scan is bruikbaar ongeacht het type schoolgebouw, bouwjaar en bouwvolume en helpt daadwerkelijk naar een betere score op duurzaamheid.

Lees het artikel hierover in de online editie van Schooldomein.