Afwegingskader biedt houvast voor de keuze renovatie of nieuwbouw voor scholen

Gratis tool voor schoolbesturen en gemeenten

Deze online applicatie-tool is bestemd voor gemeenten en onderwijsinstellingen, geeft snel een helder inzicht in de afwegingen en consequenties van renovatie of voor vervangende nieuwbouw voor scholen, in uw situatie.

Het Afwegingskader is door huisvestingsspecialisten van het primair, speciaal en voortgezet onderwijs, op verzoek van de PO-Raad in een werkgroep van Bouwstenen voor Sociaal ontwikkeld. HEVO heeft dit proces begeleid en haar expertise ingebracht. Op 30 januari 2018 wordt het Afwegingskader gratis beschikbaar gesteld voor schoolbesturen en gemeenten. Kijk op de website van HEVO, www.poraad.nl of www.bouwstenenvoorsociaal.nl.

Meer weten: mail Mireille Uhlenbusch (mireille.uhlenbusch@hevo.nl) en Bas Verkerk (bas.verkerk@hevo.nl).