Een mooie combinatie van licht en binnenklimaat!

Uit recent Europees onderzoek over de invloed van de schoolomgeving op studenten bleek dat de kwaliteit van daglichtomstandigheden in schoolgebouwen een zeer belangrijk effect heeft op de leerprestaties van studenten. In het compleet gerenoveerde schoolgebouw Wiebengacomplex te Groningen wordt daarom een gezond leerklimaat gerealiseerd met veel daglicht door het toepassen van VELUX modulaire lichtstraten.

Het monumentale Wiebengacomplex stamt uit 1922 en is ontworpen door Jan Gerko Wiebenga. Het monumentale gebouw huisvest de Academies voor Gezondheidsstudies en Verpleegkunde van de Hanzehogeschool Groningen. Het gebouw ademt de sfeer uit van de Nieuwe Zakelijkheid en is één van de oudste voorbeelden van het Nieuwe Bouwen in Nederland. Het voor die tijd innovatieve skelet van gewapend beton maakte een vrije indeling van de plattegrond en een transparante gevelindeling mogelijk. De klimatologische omstandigheden van het gebouw lieten echter te wensen over en dat leidde tot klachten over het binnenklimaat. Renovatie van het bestaande gebouw bracht hierin verandering.

Efficiënte gebouwopzet
Het oorspronkelijke gebouw en twee uitbreidingen uit latere jaren worden gerenoveerd; op de binnenplaats wordt het complex uitgebreid. Deze nieuwbouw maakt het mogelijk gemeenschappelijke functies centraal te positioneren en kortere lijnen naar de verschillende werkomgevingen te creëren. Dit is in lijn met het ontwerp van Wiebenga, waarin oorspronkelijk op de binnenplaats praktijklokalen waren gesitueerd. Door het hart ruimtelijk en overzichtelijk te maken krijgt de hogeschool een veel opener karakter. Interdisciplinair werken, ontmoeten van andere disciplines, vooraan staan in de ontwikkeling van de zorg en het ontwikkelen van een eigentijdse blik op zorgprofessies zijn belangrijke thema’s die in het gebouw tot uitdrukking moeten komen. Onderwijs gekoppeld aan de praktijk en de zichtbaarheid van ‘Skills Labs’ zijn hierbij belangrijk. Binnen het gebouw krijgen de verschillende academies een eigen gezicht. De nieuwbouw sluit direct aan op de essentie van Wiebenga’s werk: een efficiënte gebouwopzet met parallelle lijnen en symmetrische gebouwvolumes. De flexibiliteit van het gebouw maakt het mogelijk de extra druk als gevolg van de hogere onderwijsintensiteit op te nemen. Er is een zonering van meer publieke en meer private functies. Het gebouw is transparant in de publieke ruimtes, waardoor er veel zichtbaarheid is van de verschillende onderwijsfuncties. De nieuwbouw wordt uitgevoerd in wit beton en glas, een vormgeving die contrasteert met het bestaande monument. Door gebruik te maken van prefab elementen kan snel en met minimale overlast gebouwd worden.

Daglicht en frisse lucht
Wetenschappers concluderen dat studenten in schoolgebouwen met veel natuurlijk licht tot wel 15% beter presteren. Dit wordt ook hier gerealiseerd door het toepassen van grote hoeveelheden raampartijen in de gevel en daglichttoetreding via het dak. Hierdoor ervaren studenten minder een opgesloten gevoel en heeft het een positief effect op het bioritme van de student. De daglichtelementen van de modulaire lichtstraten zijn in een atriumopstelling in dit complex gebouwd. De lichtstraten geven een zeer mooie lichtinval in het centrale gedeelte. Tony van Zon, Sales Manager Projecten van VELUX Nederland vertelt: “Het daglicht dat nu door het dak het gebouw binnenkomt,
verspreidt zich op een behaaglijke wijze door het gebouw. Door toepassing van lichtstraten in een gebouw kan het zonlicht veel beter en dieper in het gebouw doordringen. Studenten en medewerkers van het schoolgebouw zullen dit als “buiten zijn” ervaren
en dit zal bijdragen aan het comfort en gezond binnenklimaat van het gebouw.”

Lees het volledige artikel in de online editie van Schooldomein.