Duurzamer onderwijsvastgoed door inzet van user experience design

Nog nooit is het aantal studenten zo hoog geweest, concludeert het adviesbureau Drees & Sommer. De coronapandemie, de veroorzaker hiervan heeft nog iets anders losgemaakt. Er wordt digitaler geleerd. Deze twee ontwikkelingen hebben consequenties op het onderwijsvastgoed. Hoe met deze ontwikkelingen om te gaan? De user experience-aanpak biedt handvatten voor een toekomstgerichte leer- en werkomgeving.