De 7 belangrijkste techtrends van het lokaal van de toekomst

Als het om technologische vernieuwing gaat, staat het onderwijs vaak achteraan in de rij. Dat is jammer want het zijn juist de jongeren die moeten leren hoe ze met innovaties moeten werken. Techdata organiseerde het resellerevent ‘Klaslokaal van de Toekomst’, waar Zyxel als partner bij aanwezig was. Keynote speaker en futuroloog Richard van Hooijdonk ging in op de 7 belangrijkste techtrends van dit moment.

Het onderwijs wordt tegenwoordig steeds meer gedwongen om het tempo van innovatie bij te houden en maakt inmiddels grote stappen in het omarmen van technologie. En dat is maar goed ook, want de studenten van vandaag eisen onderwijs dat hen voorbereidt op de banen van de toekomst. Veel banen zullen verdwijnen, met name de banen die je eigenlijk liever niet door een mens wil laten uitvoeren. Denk aan de taken van een piloot, chirurg of chauffeur, die foutloos kunnen worden uitgevoerd door een robot. Daar komen nieuwe banen voor in de plaats, waarvan we ons nu nog niet kunnen voorstellen wat ze zijn. Volgens Richard van Hooijdonk kennen we 70% van de banen die gaan komen nu nog helemaal niet.

Verandering is de enige constante factor
Onze kinderen zullen grote wereldproblemen moeten kunnen oplossen en daar is onder meer creativiteit voor nodig. Het onderwijs is echter zo ingericht dat kinderen van de ene naar de andere toets worden geloodst. Dit terwijl de hersenen – vooral in de jonge ontwikkeling – juist gebaat zijn bij rust, waardoor er meer denkkracht vrijkomt voor creativiteit. Onderwijzers zouden vakken moeten geven als filosofie, psychologie, sociologie en meditatie. Zo leren kinderen vaardigheden die ze nodig hebben in de wereld van straks, zoals passie, nieuwsgierigheid, kritisch denken, fake news herkennen, aanpassingsvermogen, veerkracht en samenwerken. Deze soft skills, ofwel sociaal-emotionele vaardigheden, worden veel belangrijker dan de hard skills die kinderen nu leren, omdat deze skills hen in staat stellen de onzekerheid van de toekomst te managen. Kinderen hebben deze vaardigheden ook nodig om de ethiek achter de tech te interpreteren bij het bouwen van de wereld van morgen. Technologie in de klas is van groot belang om al deze veranderingen te kunnen faciliteren en kinderen voor te bereiden op de toekomst, te beginnen met de volgende 7 belangrijke tech trends.

• Internet of Things – Door klaslokalen met elkaar te verbinden is het eenvoudiger om een dynamische, boeiende les te geven en de werkdruk bij leraren te verlagen. Presentielijsten kunnen door RFID-chips in ID-kaarten geautomatiseerd worden zodat te monitoren valt waar leerlingen zich op school bevinden en met wie ze studeren of spelen. Dit is niet alleen efficiënter maar ook veiliger.

• Big Data – Big data kan helpen voorspellen welke leerlingen dreigen uit te vallen. Door dit op tijd te signaleren kunnen deze leerlingen geholpen worden om toch de eindstreep te halen. Daarnaast kan met data over het leerproces van studenten eenvoudig een studieprogramma op maat worden gemaakt.

• Kunstmatige Intelligentie (KI) – Uit cijfers en opdrachten van leerlingen kunnen trends worden gehaald zodat leraren gemakkelijker een gepersonaliseerd aanbod kunnen bieden. Er bestaan al een online wiskunde platform – Third Space Learning – met KI-functionaliteiten dat kan ‘zien’ of een student moeite heeft met een bepaald onderwerp. De leraar kan op basis hiervan lessen aanpassen op de individuele behoeften van de leerlingen.

• Virtual en augmented reality – Dit helpt leerlingen niet alleen maar dingen te leren, maar ze ook te ervaren met al hun zintuigen, zodat de leerstof beter blijft hangen. Bovendien maakt het leerlingen meer betrokken. Met CAVE Automatic Virtual Environment bijvoorbeeld krijgen leerlingen een virtual reality systeem tot hun beschikking dat bestaat uit een headset gekoppeld aan een datahandschoen en een 3D-bril, waarmee ze 360 graden zicht hebben. Met Augmented Reality (AR)-apps hebben leerlingen op elk gewenst moment en vanaf elk apparaat toegang tot het lesmateriaal.

• 3D-printen – Met 3D-printen kun je ieder concept of idee snel omzetten in een 3D-product wat een krachtig, tastbaar onderwijsmiddel is. Dit in tegenstelling tot saai en statisch 2D-lesmateriaal.

• Robots – Hoewel de soft skills die de kern vormen van het lesgeven – compassie, inspiratie en mentorschap – nooit geautomatiseerd kunnen worden, bieden robots in de klas toch spannende nieuwe mogelijkheden om leraren te ondersteunen. Bijvoorbeeld Robota die met verfijnde sensoren de gezichtsuitdrukking en lichaamstaal van leerlingen kan lezen en hun gemoedstoestand kan herkennen. Kinderen met speciale behoeften zijn hierbij gebaat omdat de leraar niet altijd alle leerlingen goed in de gaten kan houden. De robot geeft de signalen door aan de leraar en/of ouder zodat ze de aandacht aan de leerling kunnen geven die hij nodig heeft.

• Blockchain – Deze ontwikkeling kan helpen bij het veilig opslaan van informatie in het onderwijs. Met blockchain kan je dingen van waarde vastleggen, of het nu gaat om goederen, geld of documenten. Denk aan het beoordelen van de validiteit van academische transcripties en dossiers.

Al deze ontwikkelingen zouden integraal onderdeel moeten worden van het onderwijs omdat ze het gepersonaliseerd leren ondersteunen en mogelijk maken. Om alle technologie naar het klaslokaal te brengen is vaak een meerjarenplan nodig, moet er rekening gehouden worden met de regels van de overheid en moet het betaalbaar zijn; het moet passen in het budget per leerling. Techdata heeft hiervoor het Klaslokaal as a Service (KaaS) in het leven geroepen, waarbij je IT-producten en -diensten net als Netflix afneemt als een abonnement.

Gratis download
Wil je meer weten over De toekomst van het onderwijs, download dan hier het e-book van Richard van Hooijdonk over dit onderwerp.

Deze trends bieden veel kansen voor IT resellers. Nu is de tijd om hierop in te springen en onderwijsinstellingen te helpen bij hun digitale ontwikkeling, zodat de leerlingen van nu voorbereid zijn op de uitdagingen van morgen.

Dit blog is geschreven door Peter van der Putten, Head of Channel van Zyxel Benelux