Creativiteit, betrokkenheid en verbinding – Creativiteit is de basis voor morgen

In het digitale tijdperk kunnen technologische tools een belangrijke rol spelen bij het snel inspelen op leerbehoeften, terwijl leerlingen tegelijkertijd hun creativiteit moeten leren aanspreken.

Uit onderzoek blijkt namelijk dat leerlingen hun cognitieve vaardigheden aanzienlijk kunnen verbeteren als docenten in de klas kiezen voor een combinatie van technologie en creativiteit. Als je op zoek bent naar effectieve manieren om de creativiteit van leerlingen te bevorderen, biedt onze leidraad voor de inzet van onderwijstechnologie in de klas talloze projecten om de fantasie van leerlingen te prikkelen en te vergroten. In de huidige klaslokalen is technologie net zo essentieel als de drie belangrijkste vaardigheden lezen, schrijven en rekenen. Logitech biedt een denkkader om na te gaan hoe directies en docenten maximaal van de voordelen van onderwijstechnologie kunt profiteren. De belangrijkste thema’s zijn expressie, betrokkenheid en verbinding. In dit artikel behandelen we de vijf projecten voor creatieve expressie.

“Als leerlingen in de klas de mogelijkheid tot zelfexpressie wordt geboden, heeft dit een positieve invloed op hun humeur, functioneren, waarneming en gedrag”

Positieve invloed
Als leerlingen in de klas de mogelijkheid tot zelfexpressie wordt geboden, heeft dit een positieve invloed op hun humeur, functioneren, waarneming en gedrag. Als leer­lingen een reeks digitale tools tot hun beschikking hebben, zoals een muis, touchpad, toetsenbord of stylus, ontdekken zij zelf welke tool het beste bij hun leerstijl en leer­niveau past. Keuze is de sleutel voor het aanzetten tot creatieve zelfexpressie. Leermethoden die tijdens het werk de leermethoden stimuleren, vergen meer werk, maar leiden tot betere resultaten. Door een transformatief gebruik van technologie krijgt creativiteit in de klas vrij baan. Docenten en schooldirecteuren weten dat creativiteit een essentiële vaardigheid is die leerlingen nodig hebben om op school en in hun latere loopbaan vooruitgang te boeken – en precies op dit punt kan het transformatieve gebruik van technologie kansen creëren. Hieronder vijf projecten voor creatieve expressie:

Conceptmaps
Leren hoe je aantekeningen maakt, is een belangrijke vaardigheid, maar leerlingen hoeven hiervoor niet alleen op woorden terug te vallen. Ze kunnen de digitale stylussen Logitech Pen of Crayon gebruiken om hun kennis en gedachten op een visuele manier op een rijtje te zetten. Ze kunnen tekeningen maken, diagrammen opstellen en verbindingen tussen hun aantekeningen aanbrengen, zodat deze voor hen betekenis krijgen.

Infografieken of digitale posters
Een goede infografiek is duizend woorden waard! Laat leerlingen een digitale poster of infografiek opstellen waarin gegevens, datums en andere feiten op een leuke, expressieve manier worden vastgelegd. Het biedt leerlingen een geweldige kans om zich te bekwamen in een aantal technische vaardigheden, zoals formaten wijzigen en hyperlinken, of het ingewikkeldere coderen en programmeren met HTML, zodat zij hun kennis van een onderwerp op een nieuwe en creatieve manier kunnen uitdrukken. Met een muis en extern toetsenbord kunnen leerlingen sneller en nauwkeuriger werken, waardoor deze tools ideaal zijn voor het opstellen van infografieken.

Graphic novels
Isaac Newton of Albert Einstein als superheld – waarom niet?! Door de combinatie van woord en beeld wordt een historische biografie of een boekverslag veel spannender. Leerlingen kunnen een muis gebruiken voor een eenvoudigere navigatie, de Logitech Pen of Crayon voor nauwkeurige lijnen en een toetsenbord voor het typen van woorden en zo een graphic novel of stripverhaal maken op basis van het levensverhaal van een bekend persoon.

Geweldige debatten
Bied leerlingen een nieuw perspectief op een gebeurtenis of verhaal. Na het lezen van een boek met meerdere gezichtspunten, kunnen leerlingen personages spelen om te debatteren over wie er gelijk had. Door leerlingen te voorzien van een Snowball Ice USB-microfoon en een C270-webcam, bent u ervan verzekerd dat zij duidelijk worden gehoord en gezien, of ze nu in het klaslokaal of virtueel met elkaar in debat te gaan.

Digitale diorama’s
Stimuleer toekomstige ontwerpers en architecten om een scène te ensceneren met behulp van de Logitech Pen of Crayon. Leerlingen kunnen een diorama maken van een scène uit een kort verhaal, toneelstuk of roman. Of zij kunnen de stylus gebruiken om een diorama te maken van de flora en fauna van een bepaalde regio voor een project voor aardrijkskunde of aardwetenschappen.

Vernieuwers van morgen
De vernieuwers en leiders van morgen zitten nu in onze klaslokalen. Onderwijstechnologie biedt spannende nieuwe tools om hun succes als creatieve denkers, communicators en bruggenbouwers te ondersteunen. En deze door technologie ondersteunde creativiteit leidt rechtstreeks naar betere onderwijsresultaten, zodat de leerlingen van nu zijn voorbereid om later in het digitale tijdperk successen te boeken.

Lees meer in het E-book ‘Stimuleer creativiteit in het onderwijs met technologie – 15 door docenten geteste tech-ideeën om de creatieve potentie van leerlingen te stimuleren’