Circulariteit mogelijk maken!

Gemeenten en schoolbesturen committeren zich aan het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’. Een mooi doel, maar hoe komen we tot resultaten? Loskomen van bekende werkwijzen en structuren is ontzettend complex, maar is wel noodzakelijk om grote stappen te kunnen zetten naar een circulaire economie. We zien dat onze schoolbesturen en gemeenten van primair t/m hoger onderwijs ambities omarmen, maar worstelen met de concrete vertaling naar huisvestingsprojecten. Hoe gaan we sturen op en organiseren naar een circulaire vastgoedportefeuille?

Eigenlijk hebben we geen tijd voor langlopende verandertrajecten en herinrichting van strategische huisvestingsplannen, maar met hetzelfde doen komen we niet verder. Wij zien de kracht van anders doen. Een mooi voorbeeld is de transformatie van het Wiskunde & Natuurkunde gebouw van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Deze vooruitstrevende universiteit wil tot de top 10 behoren van internationale duurzame universiteiten. In dit artikel neemt Jelle van der Veen, projectmanager bij RYSE, u mee door het proces aan de hand van dit inspirerende project en stipt hij belangrijke te nemen stappen aan.