BREEAM Excellent voor de nieuwe Rotterdam Business School

Op 9 maart 2016 werd door de heer C.M. de Wolf (directeur) namens SMT Bouw & Vastgoed en door de heer J.G. Roelof van Hogeschool Rotterdam het contract getekend voor de realisatie (E&C) van de nieuwbouw ten behoeve van de Rotterdam Business School te Rotterdam.

Voor de focus op meer kwaliteit van het onderwijs en studiesucces wordt de locatie Kralingse Zoom van Hogeschool Rotterdam gerevitaliseerd. Het nieuwe multifunctionele onderwijsgebouw ligt aan de Kralingse Zoom grenzend aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en het bedrijventerrein Brainpark. Dit complex biedt huisvesting aan de Rotterdam Business School, de locatie waar alle economische en bedrijfskundige opleidingen van Hogeschool Rotterdam zijn ondergebracht. Voor de revitalisatie worden verouderde bouwdelen van in totaal circa 4.700 m2 BVO gesloopt en komt een nieuwbouw van circa 12.000 m2 BVO voor in de plaats. Het ontwerp van Architectenbureau Paul de Ruiter maakt van vier bestaande gebouwdelen één campusgebouw door gebruik te maken van twee koppelstukken tussen de gebouwdelen in de vorm van transparante gebouwhoge portalen.

Het nieuwe onderwijsgebouw sluit aan op de nieuwe onderwijsvisie van de Rotterdam Business School. Dit vraagt om een studielandschap waarbij flexibele leer-, werk- en interactiezones gelijkmatig over het gebouw zijn verspreid. Optimale kennisuitwisseling tussen studenten en docenten kan daardoor plaatsvinden.

persbericht hogeschool Rotterdam1-4

BREEAM Excellent: Het nieuwe onderwijsgebouw krijgt een BREEAM Excellent duurzaamheidcertificaat, waarbij het doel is om een gezond binnenklimaat te creëren op een zeer energiezuinige wijze. Natuurlijk daglicht kan overal diep het gebouw binnenvallen dankzij de glazen atriumkap en een buitengevel van verdieping hoog triple transparant glas. Op elk van de zes verdiepingen bevinden zich horizontaal uitstekende banden om de bezonning iets te verminderen. De aanvoer van frisse lucht is per ruimte te regelen met terug liggende te openen geveldelen. Ook de toepassing van hybride akoestische klimaateilanden in de instructieruimtes zorgt onder andere voor een uitstekend binnenklimaat. Op het dak van de vijfde verdieping ligt een groendak met aantrekkelijke beplanting voor vogels en vlinders.

Naar verwachting zal de nieuwbouw starten in het voorjaar 2016 en in het nieuwe collegejaar 2017/2018 in gebruik worden genomen.

persbericht hogeschool Rotterdam1-3

SMT Bouw & Vastgoed is een toonaangevende onderneming, gespecialiseerd in realisatie
van onderwijshuisvesting en maatschappelijk vastgoed. Hier concentreert zich meer dan 40 jaar ervaring in het uitvoeren van huisvestingsoplossingen voor onderwijs, zorg, sport,
multifunctionele accommodaties en publieksfuncties. SMT is specialist op het gebied van Design & Build en door deze integrale aanpak kan SMT haar professionaliteit zichtbaar maken op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit. Dit levert vertrouwen op voor de uitvoering van een proces en het behalen van de einddoelstellingen.