Brand verwoest deel Fons Vitae Lyceum

Woensdag 21 juni 2017 ging om half drie ’s middags het brandalarm af. BHV-ers stonden binnen een minuut in de kamer van de rector David Asser; op de zolderverdieping van het Fons Vitae Lyceum was brand uitgebroken. Tegen drieën stonden alle leerlingen met omwonenden op straat en rond half tien ’s avonds gaf de brandweer het sein brand meester. Een nachtmerrie voor elke gebruiker.

Lees verder onder de foto

David vertelt: “In eerste instantie leek het vuur zich te beperken tot een compartiment, maar al snel werd duidelijk dat het om een forse brand ging. De school werd volledig ontruimd en zelfs de leerlingen die in de gymzaal herexamen deden moesten het examen afbreken. Dit is een gebouw in de Amsterdamse stijl uit 1924, met 1.031 havo en vwo-kinderen in Amsterdam-Zuid in een binnenstedelijk gebied. Zo’n brand grijpt er fors in en in eerste instantie word je geleefd. Firma Ruitenheer gaat als eerste beredderen, de Raad van Toezicht stond al snel op de stoep, de eerste verzekeringsexperts kwamen langs en de gemeente meldde zich. Je bent die eerste uren zoekende en ik heb vooral de regie op de communicatie gepakt. We hebben gelijk alle ouders het bericht gestuurd dat iedereen veilig was en de dag daarop de school dicht zou zijn.”

Lees verder onder de foto

René van der Willigen (l) en David Asser

KEUZES MAKEN
David verder: “De dag erna kwam ik via ICSadviseurs bij René van der Willigen van BOAadvies terecht. Mijn hulpvraag was: help mij om structuur te brengen in dit woud aan financiële en huisvestingsbeslissingen. Er was zoveel; overleg met de gemeente, vervangende huisvesting, de verzekering en dan het hoofdgebouw zelf. En vooral; hoe kregen we het onderwijs weer op de rit. Al vrij snel ben je ook al bezig met het traject erna; wat is de omvang van de schade, hoe kom je hier weer terug. Voordeel was dat het vlak voor de zomervakantie was; onze zusterscholen stonden klaar om ons te helpen. Dat gaf ruimte om alles in de zomer goed te organiseren en daarna weer te starten.” René knikt: “Het belangrijkste was te zorgen dat de leerlingen weer les konden krijgen. Het eerste idee was om acht lokalen te gebruiken in de zijvleugel, maar ook daar waren de effecten van de brand zichtbaar; zo waren veel verlaagde plafonds naar beneden gekomen en was er overal waterschade. In de zomervakantie heeft de gemeente binnen een week een bouwvergunning geregeld, zodat De Meeuw op het terrein acht noodlokalen kon regelen. In afstemming met teamleider onderwijshuisvesting Dickie Gunning van de gemeente, hebben we naar tijdelijke huisvesting gekeken. De dagen na de brand reden we al met een busje van leerplicht rond om locaties te bekijken. De tweede week na de zomervakantie kon de school weer volledig operationeel starten, waarbij we de eerste week nog veel buitenactiviteiten hadden. De leerlingen hadden een plek in de bèta-, sport- en muziekruimten van het Fons Vitae, in het gebouw van het oude Stelle College aan de Meester Treublaan en in de noodlokalen. Op twee verschillende locaties, maar op een redelijke (fiets)afstand van elkaar.”

Lees verder onder de foto

VERBETERSLAG
David: “Al vrij snel hadden we scherp dat dit gebouw in de zomer van 2019 weer beschikbaar moest zijn, omdat de Treublaan maar tijdelijk beschikbaar was en het niet wenselijk is om deze situatie met verschillende locaties te lang te laten duren. Zowel de gemeente als de school gaven aan niet 1 op 1 terug te willen bouwen, maar het gebouw te moderniseren en te verduurzamen. Het is een gebouw uit 1924 met veel hokken en muurtjes en te kleine lokalen, waardoor er geen andere vorm dan klassikaal onderwijs mogelijk is. Er was een grote wens om de lokalen groter te maken en ruimten te maken die multifunctioneel inzetbaar zijn, voor individueel en groepswerk. Daarnaast was het gebouw letterlijk dichtgetimmerd met verlaagde plafonds en weinig lichtinval. Oorspronkelijk waren de gangen ruim met mooie bogen en glas in loodramen. We hebben vervolgens met Merel de Boer van ICSadviseurs een programma van eisen opgesteld. Merel is met de docenten en ondersteunende medewerkers aan de slag gegaan. Met dat programma is vervolgens de architectenselectie ingericht en heeft architect Kristinsson gewonnen.”

Lees verder onder de foto

VERDUURZAMING
René verder: “Daarnaast hebben we ingestoken op duurzaamheid; de ambitie is om het gebouw gasloos te maken en dat betekent een goede isolatie in de spouwmuur, dak- en vloerisolatie, een goede luchtbehandeling en een warmte win installatie. Er is al veel lichtinval in het gebouw, maar we willen de zolderverdieping aan de noordkant transparant maken door er een lichtstraat te realiseren. We proberen het oude gedeelte zichtbaar te houden en een deel van de houtconstructie terug te bouwen en met staal te omvatten zodat het dragend wordt. De oorspronkelijke boogvorm uit de kapel en de gangen was weggestopt door verlaagde plafonds en dichte branddeuren. Straks zie je weer hoe mooi de gangen met de bogen zijn en heb je mooie doorzichten. Daarnaast versterken we de relatie tussen gangen en lokalen door ook in de lokalen bogen en transparantie aan te brengen.” David over de rol van René: “In zo’n situatie heb je iemand nodig die het overzicht houdt, met de partijen kan onderhandelen en voor continuïteit zorgt. Die rol heeft René goed opgepakt en hij is en blijft voorlopig onze spin in het web. Gek genoeg heb je straks een veel betere school dan voor de brand; in plaats van ergens weer een pleister te plakken zijn alle pleisters verwijderd en doen we het in één keer goed.”

Kijk voor meer informatie op boa-advies.nl.