BNG Bank

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. Wij stellen de publieke sector in staat maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

BNG Bank is een belangrijke financier van decentrale overheden, woningcorporaties en zorg- en onderwijsinstellingen en behoort tot de grootste financiers van het Energieakkoord. BNG Bank treedt ook faciliterend op bij projectfinanciering. De bank ontwikkelt en stimuleert innovatieve duurzame verdienmodellen.

Dankzij haar topratings kan BNG Bank tegen lage tarieven geld lenen op de internationale geld- en kapitaalmarkt, en dit geld vervolgens tegen lage prijzen uitlenen aan klanten.

BNG Bank streeft niet naar winstmaximalisatie, maar naar een redelijk rendement voor de aandeelhouders. Onze aandeelhouders zijn uitsluitend overheden. De Staat is houder van de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een hoogheemraadschap.

ONDERWIJS
BNG Bank financiert onderwijsinstellingen uiteenlopend van funderend onderwijs, MBO en HBO tot aan de universiteiten. Via onze kredietverlening aan gemeenten hebben we indirect een groot aandeel in de financiering van scholen in het funderend onderwijs. BNG Bank financiert daarnaast ook rechtstreeks aan schoolbesturen van onderwijsinstellingen.

Foto: Thijs Wolzak