BMV MSP: een nieuw wijkhart

In de Heerlense buurten Meezenbroek, Schaesbergerveld en Palemig is volop gewerkt aan de transformatie van de leefomgeving. Na de sluiting van de mijnen en de daarop volgende vergrijzing is de kwaliteit van de buurten fors achteruit gegaan. Frencken Scholl Architecten ontwierp een nieuw wijkhart met als doel het bewerkstelligen van de samensmelting van buurten.

De drie buurten hebben elk hun eigen geschiedenis en identiteit. Hun gloriejaren liggen in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw, toen het levendige wijken waren. Een aantal jaren geleden is er een stedenbouwkundige visie opgesteld waarbij deze drie buurten samengevoegd werden tot de wijk MSP. Een zeer belangrijk onderdeel van het plan vormt het nieuwe wijkhart gesitueerd aan de Limburgiastraat. Frencken Scholl Architecten ontwierp deze BMV: een fris en aansprekend gebouw, bestaande uit een basisschool, peuterspeelzaal en een gymnastieklokaal.

De nieuwbouw integreert het bestaande buurthuis “het Leiehoes” tot één groot multifunctioneel gebouw. Vanuit de hoofdentree aan de Limburgiastraat zijn zowel de school, de gymzaal (avondgebruik) en het Leiehoes direct toegankelijk.

De school kent een opzet waarbij de klaslokalen rondom een groot leerplein zijn gesitueerd. Door een handige inrichting met door de architect ontworpen werkplekken, tentoonstellingstafels en garderobe- /vakkenkasten zijn er aanvullend aan de klaslokalen tal van aansprekende plekken voor de leerlingen gecreëerd.

De architectuur van het gebouw wordt gekenmerkt door een fraaie baksteenarchitectuur met veel aandacht voor de details. De schuivende panelenzonwering zorgt voor een heel dynamisch beeld in de gevel. Die bekroond wordt door een dakrand van houten delen waarachter de techniek is weggewerkt.

Op onze website is het project uitvoeriger in beeld gebracht.