Blijft het voor studenten wel aantrekkelijk om naar de campus te komen?

Het bieden van online onderwijs is in het post-coronatijdperk niet langer een must, maar een keuze. Daarom werken universiteiten toe naar een hybride vorm waarbij onderwijs op locatie en op afstand samenkomen. En dat heeft ook gevolgen voor de universiteitscampus.

Volgens Pjotr van Baarle, Global Product Lead for Education bij Kinly en Mildo Meijer, Head of Marketing and Operations bij Samsung Benelux, gaat dit de manier waarop studenten onderwijs krijgen veranderen. Het hybride en blended onderwijs bieden volgens Pjotr veel meer flexibiliteit aan de student. En daar kunnen universiteiten volgens hem niet meer omheen. Pjotr: “Waarom zou je als student nog uren in een collegezaal zitten voor een hoor­college, als je dezelfde stof ook online tot je kunt nemen; op een moment dat het jou uitkomt? Ik denk dat het daarom een kwestie van tijd is dat de traditionele hoorcolleges met zo’n 200 studenten volledig uit het curriculum zullen verdwijnen. Deze vorm wordt deels vervangen door online lesmateriaal. Universiteiten kunnen op dit vlak ook veel meer gaan samenwerken. Zo zou een student in de toekomst ook colleges van een (buitenlandse) universiteit kunnen volgen waar hij of zij niet staat ingeschreven.”

AANTREKKELIJKE ONTMOETINGSPLAATS
De universiteitscampus krijgt volgens Pjotr een andere rol, waardoor deze in uiterlijk verandert: “De universiteitscampus moet bovenal een aantrekke­lijke en inspirerende plek zijn voor docenten en studenten om naartoe te gaan en van alle gemakken zijn voorzien. Denk aan loungeruimtes, aangename studieplekken, (koffie)bars, restaurants of zelfs een supermarkt. Dit maakt het aannemelijker dat studenten wanneer ze met elkaar afspreken de campus verkiezen boven een andere voorziening zoals de lokale bibliotheek of het café om de hoek.”

TECHNOLOGIE VOOR INTERACTIE
En omdat de traditionele hoorcolleges gaan verdwij­nen, zullen universiteiten ook hun ruimten anders gaan benutten. Pjotr: “De grote collegezalen zullen plaatsmaken voor flexibel in te richten zalen om contactonderwijs mogelijk te maken. Kleinere zalen die vooral gericht zijn op werkcolleges om zo de collegestof die je als student online hebt bekeken met andere studenten en de docent te bespreken. Deze bijeenkomsten zijn vooral interactief van aard en dat betekent dat je je ruimten daar ook op moet aanpassen met technologie die interactie mogelijk maakt. Mildo Meijer, die bij Samsung onder andere verantwoordelijk is voor het educatie­domein, legt uit hoe dat in de praktijk eruit ziet: “Waar je vroeger met flipover­vellen werkte om gedachten of ideeën op een rijtje te zetten, maken de educatie­oplos­singen van Samsung het mogelijk om dit digitaal te doen. Je kunt content laten zien of live produceren en deze tijdens een werkcollege eenvoudig bewer­ken, digitaal opslaan en online delen. Dat maakt het voor studenten een stuk leuker om samen aan een project te werken en maakt deze meetings tegelijker­tijd ook een stuk effectiever.”

BETROKKENHEID VAN STUDENTEN VERHOGEN
Om de betrokkenheid van studenten tijdens werk­colleges, maar ook op de campus zelf te verhogen zijn details belangrijk volgens Mildo: “Te veel of te weinig lichtinval kan een groot effect hebben op de betrokkenheid van studenten tijdens colleges. De schermen van Samsung passen zich automatisch aan de hoeveelheid licht in een ruimte aan. Zo blijft content te allen tijde goed zichtbaar en leesbaar. Der­gelijke schermen zijn ook (in kleinere vorm) buiten de werkcolleges van belang om over de hele campus studenten te voorzien van informatie. Of het nou gaat om praktische informatie over waar colleges plaats­vinden of inspirerende content over bijvoorbeeld onderzoek van de universiteit.”

“De universiteitscampus moet bovenal een aantrekkelijke en inspirerende plek zijn voor docenten en studenten om naartoe te gaan”


KIEZEN VOOR EEN TOTAALOPLOSSING

Waar universiteiten zich vaak blindstaren op allerlei verschillende leveranciers in hun keuzes voor nieuwe technologie, voorziet Kinly universiteiten van een totaaloplossing. Pjotr: “Kinly helpt universi­teiten niet alleen bij het inrichten van ruimten op de campus en de implementatie van technologie in die ruimten; we bieden een totaaloplossing voor het hybride onderwijs. Dit begint met het in kaart brengen van de behoeften van studenten en docen­ten. Vervolgens verkennen we samen welke techno­logie hier een passend antwoord op biedt, die we standaardiseren in alle ruimten. Samenwerking met onze klanten stopt veelal niet bij de implementatie, maar gaat veel verder. Denk aan monitoring van technologie om bijvoorbeeld downtime te kunnen voorkomen. Maar ook aan het trainen, opleiden en begeleiden van medewerkers en docenten die misschien nog twijfelen of liever geen gebruik maken van de technologie. We zorgen ervoor dat zowel de lesstof op een goede manier wordt aan­gepast aan de technologie als dat de technologie optimaal wordt gebruikt en de adoptie door de gebruikers wordt verhoogd. Op die manier bieden we een gestandaardiseerde totaal oplossing die het eigen A/V­ en IT­team ontlast.”

SAMENWERKING MET LEVERANCIERS
Kinly werkt samen met diverse leveranciers om de passende educatie­oplossingen te kunnen leveren voor universiteiten. Zo ook met Samsung als het gaat om bijvoorbeeld interactieve displays of LED­ schermen. Volgens Mildo zijn universiteiten gebaat bij de aanpak van Kinly: “Universiteiten zitten helemaal niet te wachten op het zelf moeten maken van een selectie van allerlei technologie die voor­handen is. Ze zoeken naar een totaaloplossing, waar educatie­oplossingen van Samsung, maar net zo goed die van andere vendoren onderdeel kunnen zijn. Met support vóór, tijdens en na de implementatie kan Kinly universiteiten prima helpen bij het maken van de juiste keuzes en hun hybride onderwijs naar een nóg hoger niveau tillen.”

Kijk voor meer informatie op kinly.com/nl/samsung.