Bijzonder Kenniscentrum Speciaal Onderwijs in Oud- Beijerland

Samen speciaal: dat is het motto van het nieuwe Kenniscentrum Speciaal Onderwijs in Oud-Beijerland. Vanaf 2021 zijn twee scholen voor speciaal basisonderwijs, een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, specialistische kinderopvang en een zorginstelling gehuisvest onder één dak.

Deze bundeling van kennis en expertise zorgt dat er intensief samengewerkt wordt om kinderen van 0 tot 18 jaar de beste begeleiding te bieden. Maar hoe kom je van visie naar ontwerp en de bouw van zo’n Kenniscentrum?