Betrokkenheid en verbinding – Logitech biedt verscheidenheid aan opties

Als leerlingen tijdens het leerproces op een creatieve manier tools kunnen inzetten, zoals een headset, stylus, muis of extern toetsenbord, kunnen zij op een effectievere manier leren. Ze zijn meer betrokken en verbonden met elkaar, waar ze ook zijn!

De internationale vraag naar een digitale instructie en beoordeling voor het basis- en middelbaar/voortgezet onderwijs groeit enorm. In 2020 stegen de uitgaven voor onderwijs­technologie door scholen en overheden naar in totaal 19,4 miljard dollar, een toename van 21% ten opzichte van 2019. Tegen 2025 zal de vraag naar digitale instructie en beoordeling naar verwachting zijn verdubbeld met alleen al in de VS een verwachte jaarlijkse groei van 17%. Terwijl de vraag naar onderwijstechnologie groter is dan ooit, blijkt uit enquêtes dat technologie de meest onderbenutte resource in budgetten is. Door prioriteit te geven aan onderwijstechnologie en binnen het lesmateriaal een verscheidenheid aan opties te bieden, kunnen leerlingen hun volledige leerpotentieel benutten.

Creativiteit en kritisch denken
Stimuleer creativiteit en kritisch denken door leerlingen in staat te stellen om op een nieuwe manier met inhoud aan de slag te gaan. Dat kan door het stimuleren van betrokkenheid en verbinding. Door het gebruik van digitale tools voor creatieve groepsprojecten kan de betrokkenheid van leerlingen toenemen, samenwerking worden verbeterd en de verbinding tussen medeleerlingen en docenten worden bevorderd. Op momenten dat veel leerlingen een hoog stressniveau ervaren, zijn deze creatieve verbindingen van kritiek belang om het vertrouwen van de leerling binnen verschillende leeromgevingen en bij verschillende behoeften te vergroten.

“Door het gebruik van digitale tools voor creatieve groepsprojecten kan de betrokkenheid van leerlingen toenemen, samenwerking worden verbeterd en de verbinding tussen medeleerlingen en docenten worden bevorderd”

Tools om betrokkenheid te stimuleren
De volgende tools zijn enorm geschikt om de betrokkenheid met de inhoud van de les te stimuleren:

Onderdompelen in taal
Hoogwaardige headsets, zoals de H111-headset, zouden wel eens een van de beste tools voor leerlingen kunnen zijn om een vreemde taal te leren. Ze kunnen klassikale lessen op deze manier duidelijk en zonder storende achtergrondgeluiden beluisteren. Bovendien kunnen zij naar dezelfde liedjes, eenvoudige gedichten en kinderverhalen luisteren op basis waarvan moedertaalsprekers hun taal leren.

QR-codes
Als iPads worden beschermd door de robuuste Rugged Combo 3 Touch toetsenbordcase, kunnen leerlingen zelfs leren als ze op pad zijn. Docenten en bibliothecarissen kunnen QR-codes naast de fysieke boekexemplaren plaatsen, zodat deze worden gekoppeld aan digitale of audioversies die door de leerlingen kunnen worden ontdekt. Daarnaast kunnen docenten QR-codes gebruiken voor interactieve leerstations of speurtochten.

Maak een website
Een extern toetsenbord, zoals het toetsenbord dat met de Rugged Combo 3 Touch case voor iPads wordt geleverd, maakt gebruik van website-apps mogelijk zonder dat het hoofdscherm wordt geblokkeerd. Als leerlingen met een Chromebook werken, is een externe muis voor een eenvoudige navigatie of een extern toetsenbord zoals de K120 handig tijdens het programmeren.

Mini-geschiedenissen
De geschiedenisles is voor leerlingen veel interessanter als zij zich ervan bewust worden dat die niet alleen gaat over gebeurtenissen van lang geleden. Met een plug-and-play microfoon zoals de Snowball ICE kunnen leerlingen familie, buren en vrienden over hun eigen geschiedenis interviewen, zelfs onderweg met elk apparaat van Chrome, Apple of Windows. Misschien is er wel een familielid dat voor de VN werkte of een buurman of -vrouw die elk continent heeft bezocht. Hoe leuk is dat?

Tools om verbinding te stimuleren
De volgende tools zijn dan weer geschikt om samen te werken en met elkaar te verbinden.

Onderweg leren
Wat te denken van een plaatselijke versie van Shakespeare in het park — of in de speeltuin? Met de C920 S-camera kunnen leerlingen scènes en monologen overal oefenen, uitvoeren en opnemen.

Onderzoek en middelen
Stimuleer de samenwerking door rollen en verantwoordelijkheden voor onderzoekswerkzaamheden toe te wijzen en materialen voor een groepsproject samen te stellen. Moedig leerlingen aan om in real time virtueel samen te werken met de C270-webcam en H111-headset.

Penvrienden op afstand
Breng leerlingen in contact met nieuwe vrienden via programma’s zoals PenPal Schools, en stimuleer ze om in een vreemde taal te communiceren. Door gebruik van een H111-headset en een C270-webcam in combinatie met een tablet of Chromebook kunnen leerlingen in beide landen samenwerken alsof ze in hetzelfde klaslokaal zitten.

Brain sketching
Tijdens deze grappige groepsles gebruikt een leerling een Logitech Pen en een Chromebook of een Crayon op een iPad om aan een tekening te beginnen en deze daarna door te geven aan de volgende leerling die een ander element toevoegt. Leerlingen leren zo om samen te werken en borduren voort op elkaars bijdragen. Zodra de tekeningen klaar zijn, kunnen leerlingen ‘hun werk tonen’ door verbinding te maken met een groot scherm in de klas of via een programma zoals Zoom om hun scherm met andere apparaten te delen.

Presenteren aan medeleerlingen
Leerlingen kunnen tools zoals Spotlight Presenter of de Scribe-whiteboardcamera gebruiken om een hele groep in het echt, virtueel of beide samen te brengen om hun presentatievaardigheden te vergroten. Door samen in de schijnwerper te staan dankzij technologieën zoals Spotlight, leren ze om samen te werken en elkaar te ondersteunen.

Aantoonbaar resultaat
Al deze tech ideeën zijn door docenten uitgeprobeerd en getest en hebben aantoonbaar resultaat opgeleverd. Door in kleine groepen samen te werken en te leren worden deze vaardigheden aantoonbaar verbeterd, net als het algehele zelfvertrouwen en de leerprestaties. Onderwijstechnologie biedt spannende nieuwe tools om hun succes als creatieve denkers, communicators en bruggenbouwers te ondersteunen. En deze door technologie ondersteunde creativiteit leidt rechtstreeks naar betere onderwijsresultaten, zodat de leerlingen van nu zijn voorbereid om later in het digitale tijdperk successen te boeken.

Lees meer in het E-book ‘Stimuleer creativiteit in het onderwijs met technologie – 15 door docenten geteste tech-ideeën om de creatieve potentie van leerlingen te stimuleren’