Al een Energiebespaarder uitgenodigd?

Het is u vast niet ontgaan: er wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid en het besparen van energie in schoolgebouwen. Dat is ook niet zo vreemd want er zijn volop kansen om met eenvoudige maatregelen energie en geld te besparen. Maar waar begint u?

Die keuze is afhankelijk van meerdere factoren en misschien speelt u ook nog met de vraag waarom zou ik beginnen of wat levert het me op? Toch hoeft het niet zo ingewikkeld te zijn. Om op een eenvoudige manier met energiebesparing aan de slag te gaan is er het programma Scholen Besparen Energie. U krijgt direct en onafhankelijk ondersteuning onder andere door een gesprek met een Energiebespaarder die bij u op bezoek komt en snel ziet waar er kansen voor u liggen om energie en geld te besparen. Hij heeft volop ervaring met de verduurzaming van onderwijshuisvesting en richt zich in eerste instantie op relatief kleine maatregelen die u zelf kunt uitvoeren.

Inmiddels zijn al 134 schoolbesturen, gezamenlijk verantwoordelijk voor meer dan 1900 scholen met energiebesparing aan de slag. De resultaten laten zien dat dankzij het programma Scholen Besparen Energie, een basisschool gemiddeld €3500,- bespaart en een middelbare school €15.000,-. Flinke besparingen! Wilt u dit ook op uw locaties realiseren? Nodig dan een Energiebespaarder uit.

Maak een afspraak via telefoon 085 – 303 26 02 of info@scholenbesparenenergie.nl. Voor meer informatie ga naar de website www.scholenbesparenenergie.nl.

Scholen Besparen Energie is een programma van het ministerie van BZK, in samenwerking met het ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad, Bouwstenen voor Sociaal, RVO en Ruimte-OK. Het programma ondersteunt basisscholen en middelbare scholen actief en onafhankelijk bij het nemen van eenvoudige maatregelen. Het programma valt binnen de afspraken uit het Energieakkoord.