Van Hoogevest Architecten

Van Hoogevest Architecten heeft een breed kennisveld. Wij hebben naast nieuwbouw ook een restauratieafdeling, die betrokken is bij herstel van bijzonder monumentaal erfgoed. In de nieuwbouw is vanaf de oprichting van het architectenbureau in 1909 scholenbouw onze corebusiness, een categorie die onze speciale belangstelling heeft. Het ontwerpen van een inspirerende en prettige leeromgeving voor leerlingen is lonend werk. In het ontwerpproces organiseren architecten workshops waarin zij samen met leerlingen en andere betrokkenen op zoek gaan naar de meest passende oplossing. Gezamenlijke ideeën krijgen zo inbedding in het creatieve ontwerpproces.

Om iedereen een goed beeld te kunnen geven van wat is bedacht, werken we met 3d modellen. Later wordt dit model ook gebruikt in de samenwerking met adviseurs voor installaties en constructie. Wij hebben daartoe BIM-modelleurs in dienst en ook ervaren projectleiders die invulling geven aan directievoering en toezicht op de bouw. Wij brengen dus veel ervaring mee, zowel in het ontwerpen van basisscholen – waaronder ook brede scholen met stakeholders van verschillende signatuur – als van scholen in het voortgezet onderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Amersfoort met een nevenvestiging in Utrecht.