Unieke basisschool met fietsbrug over Amsterdam-Rijnkanaal

In de Utrechtse wijk Oog in Al is een nieuwe montessori-basisschool gebouwd, als onderdeel van een reconstructie van een park en de aanleg van een fietsbrug (de Daphne Schippersbrug)  over het Amsterdam Rijnkanaal. ICSadviseurs stelde het Programma van Eisen op en vertegenwoordigde het schoolbestuur tijdens het ontwerp- en bouwproces.

Drie vragen stonden bij de ontwikkeling centraal:
– Hoe ontwerp ik een nieuwe basisschool binnen de context van een complexe stedenbouwkundige herinrichting.
– Hoe zorg ik voor veiligheid en beheersbaarheid in een drukke wijk aan een doorgaande verkeersweg.
– Hoe combineer ik twee uitersten in een programma van eisen waarbij de twee elementen (school en fietsbrug) elkaar versterken.

En dat levert uitzonderlijke resultaten op:
– Een niet alledaagse oplossing voor de vernieuwbouw van een school.
– Een unieke uitwerking van een spannende verbinding tussen publiek en privaat domein.
– Een gebouw dat qua lay-out en materialisering perfect aansluit op de omgeving.

Met de Dafne Schippersbrug heeft Utrecht een nieuwe, snelle fietsverbinding gerealiseerd tussen Leidsche Rijn en het centrum van Utrecht.

De Canadese website Daily Hyve ging kijken in Utrecht en deed uitgebreid verslag.