Speciaal onderwijs bundelt kracht en kennis in kenniscentrum

Hoe maak je onderwijs passend voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben? Met die vraag worstelen veel onderwijsinstellingen. In Oud-Beijerland kwamen schoolbesturen vanuit hun passie om elk kind dicht bij huis passend onderwijs te geven met een uniek antwoord. Ze realiseerden samen één kenniscentrum waarin onderwijs en zorg rondom het kind georganiseerd worden. Half juni is Het Mozaïek in gebruik genomen. Daarmee kwam een droom voor schoolbesturen, ouders en kinderen uit.

Het realiseren van Het Mozaïek ging gepaard met héél veel keuzes. HEVO begeleidde daarin onder meer het opstellen van het Programma van Eisen, het ontwerptraject en de realisatie van het gebouw.