Tijdelijke school in Bedum op 70 vrachtwagens

De voorbereiding van de bouw van de tijdelijke school ten zuiden van de ijsbaan in Bedum begint in mei. Dat levert druk verkeer op, want het onderkomen bestaat uit kant-en-klare units die in zeventig transporten worden aangeleverd.

Leerlingen van vier scholen in Bedum, St. Walfridus, gbs Horizon, cbs Regenboog en obs Togtemaarschool krijgen er de komende drie jaar onderdak, omdat hun eigen gebouwen aardbevingsbestendig worden gemaakt, middels verbouw of nieuwbouw. De tijdelijke school wordt na de zomervakantie in gebruik genomen. De Horizon en de St. Walfridusschool trekken er als eerste in.

Het tranport van de units naar bouwplaats vindt in juni plaats. Dat duurt naar schatting tien werkdagen. Voor het transport in de bebouwde kom worden verkeersregelaars ingezet. Bedum pakt in totaal zes scholen aan. Naast de vier in Bedum zijn dat de R.A. Venhuisschool en cbs De Akker in Zuidwolde die fuseren en een nieuw gebouw op de plek van de laatste krijgen. De NAM betaalt de kosten van de versterking. De rekening van de verduurzaming en bouwen voor de toekomst ligt op het bordje van de gemeente.

Lees het hele artikel op de website van het Dagblad van het Noorden >>