TenW geselecteerd voor nieuw Kindcentrum in Delfzijl Noord

Door ervaring met inmiddels 3 aardbevingsbestendige kindcentra in de provincie Groningen is TenW architecten adviseurs wederom geselecteerd om een duurzaam, aardbevings- én toekomstbestendig kindcentrum te ontwerpen, ditmaal in Delfzijl.

Kindcentrum Noord wordt gerealiseerd op het terrein van Groen voor Rood, een groen parkgebied aangelegd en onderhouden door gedreven vrijwilligers uit de buurt. De fantastische gevarieerde inrichting biedt mooie kansen om de buitenruimte deel te laten zijn van de ontwikkelomgeving van het kind. Door middel van transparante gevels en een dak met overstek op de begane grond wordt het kindcentrum verbonden met de groene omgeving. Zo ontstaan buitenklassen, overdekte speelplekken en buitenslaapplekken voor de dagopvang.

Duurzaamheidsambities (BENG en gasloos), de onderwijsvisie en de visie op de samenwerking hebben geleid tot een compact en flexibel ontwerp voor het gebouw. Compactheid zorgt voor zo weinig mogelijk omhullend oppervlak waardoor energieverliezen en het onderhoud van gevels en daken worden beperkt. Bovendien ‘zit iedereen dicht bij elkaar’ waardoor zo min mogelijk verkeersruimte nodig is. Hierdoor staat zoveel mogelijk oppervlak ten dienste van het onderwijs en heeft de samenwerking optimale kansen. Flexibiliteit in de constructie en structuur, nodig in een tijd waarin onderwijs voortdurend verandert, faciliteert de mogelijkheid tot andere onderwijsvormen waarbij zelfs een geheel open leeromgeving te realiseren is.