Technova College: een innovatie in techniekonderwijs en bouwtechniek

Het Technova College (ROC A12) in Ede krijgt een fantastisch nieuw gebouw voor de vakdomeinen Mechatronica, Motorvoertuigentechniek, Bouwkunde, Media & ICT en Beeld & Geluid. Creatief en modern techniekonderwijs in een gebouw dat een broedplaats wordt voor innovatie in de techniek in samenwerking met het bedrijfsleven.

De nieuwe school voldoet aan alle eisen om geweldig onderwijs te bieden. Het gebouw wordt een ‘etalage’ waarin techniek, het techniekonderwijs, innovatie, de onderlinge samenwerking en samenwerking met het bedrijfsleven zichtbaar is en beleefd zal worden. Het nieuwe gebouw voor het Technova College geeft antwoord op de visie die uit vier speerpunten bestaat:

1. De vakopleidingen van het Technova College in de etalage
De vakopleidingen Bouwkunde, Motorvoertuigentechniek en Mechatronica op niveau 2/3 zijn goed zichtbaar, zowel in het gebouw als naar buiten toe.

2. Beeld & Geluid krijgt een passend creatief domein
Beeld & Geluid is een opleiding met een landelijke dekking en kent vier stromingen: Podium– & evenemententechnicus, Video, Fotografie en Junior Producer. De opleiding krijgt een identificeerbare eigen positie in het gebouw.

3. Niveau 4 opleidingen wordt sterk gepositioneerd
De ‘voormalige MTS’, waarin de harde techniek en ICT naar voren komen, krijgt een duidelijk karakter. Er is sprake van integratie tussen de opleidingen en er is ruimte voor innovatie.

4. Het Technova College biedt ruimte voor innovatie
Naast ruimte voor het techniekonderwijs wordt aan het Technova College een Innovatieve Werkplaats toegevoegd: een broedplaats voor innovatie en productontwikkeling samen met het bedrijfsleven.

Tekst loopt door onder de afbeelding

Uitstraling gebouw
Dit leidt tot gezamenlijke eisen en wensen met betrekking tot de uitstraling van het gebouw: Techniek & innovatie is overal in het gebouw zichtbaar. Elk vakgebied heeft zijn eigen domein waarin de identiteit van de opleidingen zichtbaar en voelbaar is en met name ontleend wordt aan de praktijkgerichte ruimten die samen met het bedrijfsleven worden opgezet en ingericht. Daarnaast zijn Studenten, medewerkers en het bedrijfsleven trots op het Technova College. Deze trots daagt de student uit een stap verder te maken en leidt tot het tonen van zijn werk aan zijn medestudenten, de docenten, het bedrijfsleven en de omgeving. Verder staan samenhang en samenwerking op de voorgrond. Niet alleen tussen opleidingen, maar ook tussen opleidingen en het bedrijfsleven.

Leerwerkbedrijven en het bedrijfsleven
Om studenten goed voor te bereiden op de toekomst en op de arbeidsmarkt wordt er samengewerkt met verschillende partners. Vooral het bedrijfsleven speelt hierin een grote rol. Door de steeds veranderende samenleving moeten studenten worden voorbereid op banen die nog niet bestaan en ook nog niet voorspeld kunnen worden. In samenwerking met het bedrijfsleven wordt gekeken naar de vraag hoe hier samen op ingespeeld kan worden en wat dat vraagt van het aanbod aan opleidingen. Om ruimte te geven aan die samenwerking met het bedrijfsleven wordt in het Technova College 1.000 m2 FNO beschikbaar gesteld voor een ’innovatieve werkplaats’: een broedplaats van innovatie en samenwerking met het bedrijfsleven. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden tussen opleidingen en bedrijfsleven/opleidingsinstanties op het gebied van bij– en omscholing. Naast externe bedrijven die gebruik maken van de ruimten van het Technova College is er ook ruimte voor interne leerwerkbedrijven zoals het Young Media Team van Beeld & Geluid en ICT.

Lees het volledige artikel in de online editie van Schooldomein.