Synergie creëren op een campus

Volgens Jan Joost Flim, directeur van Draaijer, bestaat vanzelfsprekend verbinden niet: “In een multifunctioneel gebouw komen meerdere gebruikers bij elkaar omdat er iets is dat elkaar verbindt. Als je meer wilt zijn dan buren, moet je organisatiekracht toevoegen zodat de gewenste verbinding ontstaat.” Hoe organiseer je deze verbinding bij de ontwikkeling van een campus?