Symposium
Business Case renovatie of nieuwbouw

Strategische en praktische afwegingen rond renoveren of nieuwbouwen
Datum: 28 november 2016
Locatie: Nyenrode Business Universiteit
Programma: 13.00 uur – 17.00 uur (gevolgd door netwerkborrel)


logos


Hergebruik maatschappelijk vastgoed is het credo van de Rijksbouwmeester. Veel bestaand vastgoed staat op de goede plaats en dat is niet voor niets zo. Waarom dan nieuw bouwen op een decentrale plek en daarmee de ziel uit de wijk halen? Veel nieuwbouwscholen slaan om die reden niet aan. Wat is het omslagpunt tussen renoveren en nieuw bouwen en welke lessen hebben we uit de praktijk geleerd?

Dit symposium geeft zowel strategische als praktische informatie rond het afwegingkader renoveren of nieuwbouwen. Met dit afwegingskader en de tips die u dit symposium krijgt bent u beter in staat om uw eigen afwegingen te maken.

Programma
Uw symposium voorzitter is Sibo Arbeek, hoofdredacteur Schooldomein

12.00 uur – registratie en ontvangst
13.00 uur – start programma

Handreiking voor definitie van het projectkader
Peter Jan Bakker – ICSadviseurs

Renovatie, wanneer haalbaar en zinvol
Fred Schopman – Hoofd Huisvesting VO Haaglanden

Inspiratie voor nieuw leven van een bestaande school
Wilma Kempinga – Mevrouw Meijer

14.45 uur – pauze
15.15 uur – vervolg programma

Installatieloos ontwerpen als richtlijn
Gebruik van natuurlijke bronnen maken installaties in veel gevallen overbodig
Steven Schulze – BroekBakema

Duurzaam renoveren evenaart nieuwbouwkwaliteit
Duurzaamheid meegenomen in keuze renovatie of nieuwbouw
Jean Frantzen – DGMR

Discussie met sprekers en zaal
o.l.v. symposiumvoorzitter Sibo Arbeek

17.00 uur – netwerkborrel

Voor wie?
Voor bestuurders, toezichthouders en (beleids)verantwoordelijken voor het vastgoed en de huisvesting bij onderwijsinstellingen (en gemeenten). Verder voor iedereen die in het dagelijks werk hier direct bij betrokken is.

Investering
€ 325,- excl. BTW en inclusief inlooplunch, koffie/thee, en netwerkborrel.

Dit symposium wordt georganiseerd door SIA, een initiatief van Schooldomein en IVVD.