SMT Bouw & Vastgoed en gemeente Amsterdam tekenen contract voor nieuwbouw IJdoornschool

Op 25 januari 2016 werd door de heer C.M. de Wolf (directeur) namens SMT Bouw & Vastgoed en de gemeente Amsterdam het contract getekend voor het ontwerp en de realisatie (Design & Build) van de nieuwbouw van IJdoornschool te Amsterdam-Noord.

De nieuwe school gaat beschikken over 17 klaslokalen, een speelzaal, een ouderkamer, gymzaal, een vroeg voorschoolse educatie (VVE) en buitenschoolse opvang (BSO) met een totaaloppervlakte van ongeveer 2.960 m2 BVO. Het ontwerp is gemaakt door DMV architecten, waarbij rekening is gehouden met de overgang van de stedelijke bebouwing en het groene karakter van het park. Dit wordt versterkt door het speelse uiterlijk wat de school een eigen identiteit en karakter geeft. De indeling wordt zo gepositioneerd dat er een positieve interactie ontstaat tussen gebruikers onderling. De gymzaal zal op de verdieping worden gerealiseerd. Voor SMT zal dit onderwijsgebouw het eerste project zijn met een EPC van 0,0 waarmee we energieneutraal kunnen gaan opleveren. Hiermee gaan we verder dan wat er in de uitvraag is gesteld en zal Frisse Klasse A worden behaald.

Naar verwachting zal de bouw zomer 2016 kunnen gaan starten en eind 2016 worden opgeleverd. Een korte realisatietijd van ongeveer 25 weken zal door gedegen samenwerking en Lean Planning worden behaald.

SMT Bouw & Vastgoed is een toonaangevende onderneming, gespecialiseerd in realisatie
van onderwijshuisvesting en maatschappelijk vastgoed. Hier concentreert zich meer dan 40 jaar ervaring in het uitvoeren van huisvestingsoplossingen voor onderwijs, zorg, sport,
multifunctionele accommodaties en publieksfuncties. SMT is specialist op het gebied van Design & Build en door deze integrale aanpak kan SMT haar professionaliteit zichtbaar maken op het gebied van duurzaamheid en kwaliteit. Dit levert vertrouwen op voor de uitvoering van een proces en het behalen van de einddoelstellingen.

In de IJdoornschool zullen volop mogelijkheden zijn voor ontwikkelen, leren en ontmoeten, in een doorgaande lijn van 0 tot 12 jaar. Het zal een toekomstbestendige omgeving zijn die kinderen, leerlingen, leerkrachten/docenten inspireert en hun talenten zo veel als mogelijk tot ontplooiing laat komen. De toekomst is immers wat kinderen er van maken en hoe het onderwijs hen hierop voorbereid.