Slimme methode om in samenhang bestaande schoolgebouwen te verduurzamen

De schoolgebouwen in Den Haag moeten in 2040 energieneutraal en gasloos zijn. De gemeente Den Haag heeft een mooie ambitie geformuleerd om de scholenvoorraad te verduurzamen. DGMR voerde de eerste 20 energiescans uit en de eerste aanvragen zijn al ingediend.

“Kenmerkend van onze aanpak is dat het niet een standaard energiescan is. Een energiescan zou alleen over energie kunnen gaan, maar we hebben ook het binnenklimaat meegenomen via metingen en door naar de ervaringen van gebruikers te vragen. Vervolgens schrijven we het zo logisch mogelijk op voor het bestuur, zonder dat het te technisch wordt. Het is bijvoorbeeld handig om te weten dat mechanische afzuiging geen energie bespaart, maar wel nodig is voor de warmteterugwinning”, licht Hessel Ridder van DGMR toe.

Drie scenario’s
DGMR-adviseur Gertjan Verbaan: “In onze scans hebben we de term BENG geschrapt. Die variant leverde niet de juiste informatie op, omdat het met de nodige aanpassingen aan de gevel duurder uitpakt dan energieneutraal. Het isoleren van een bestaand gebouw tot het niveau BENG 2015 levert naast technische beperkingen een aanmerkelijk langere terugverdientijd op, dan wanneer je het nu energieneutraal op kunt lossen. Daarom vertalen we onze scans in drie scenario’s, met elk een pakket aan maatregelen die in elkaars verlengde liggen: de laagste stap is energielabel A, dan een maatregelenpakket dat zich in 20 jaar terugverdient, waarbij je een maatregel toepast, als de noodzaak er is, bijvoorbeeld het vervangen van een ketel of de renovatie van een gevel. Het meest optimale scenario is vervolgens energieneutraal. In alle scenario’s gaan we uit van gasloos.”

Jan Snelderwaard van DGMR: “Wanneer schoolbesturen op basis van onze scan besluiten om een pakket maatregelen uit te voeren, adviseren wij ze over hoogte en omvang van de maatregelen en helpen om de subsidieaanvraag bij de gemeente in te dienen. De schoolbesturen bepalen welke aanvragen ze zouden willen doen; er blijft een bepaalde mate van persoonlijke voorkeur.”