Schooldomein 3: Duurzaam en circulair met visie en lef

Duurzaam en circulair met visie en lef. Dat is het thema van de nieuwe Schooldomein. De trend naar verduurzaming en ontmoeting zet namelijk verder door, waarbij transformatie van bestaande gebouwen meer aandacht verdient. In dit nummer zijn dan ook mooie voorbeelden te vinden van het Christelijk Lyceum Veenendaal, kindcentrum 2Samen en Duinoord in Den Haag en de Boaz-Jachinschool uit Elspeet. De Boomgaard uit Utrecht laat zien dat in hout bouwen in opkomst is. Verduurzamen wordt dit jaar nog meer onderdeel van een maatschappelijke en onderwijsvisie dan het nu al is. Dat geldt ook voor de noodzaak tot bewegend leren, waarvoor Schooljudo als nieuwe partner van Schooldomein een krachtige lans breekt.

Lees Schooldomein 3 hier.