Scholieren Utrechts Stedelijk Gymnasium voor 3e keer op rij Nederlands Debatkampioen

De dertig topscholen die het tot de finale hebben geschopt streden vandaag om de titel Nederlands Debatkampioen bij gastheer Universiteit Utrecht. Uiteindelijk ging na een zinderend finaledebat tegen het Coornhert Gymnasium uit Gouda het Utrechts Stedelijk Gymnasium voor de derde maal op rij met de winst naar huis. Hoewel beide debatteams volgens voorzitter Roderik van Grieken retorisch heel goed waren, nam het team van het Utrechts Stedelijk Gymnasium de jury beter mee in de verhaallijn. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft daarnaast Romée Lind van het Utrechts Stedelijk Gymnasium als Beste Individuele Debater de unieke kans om als jongerenvertegenwoordiger onder leiding van Minister Ploumen deel te nemen aan de World Humanitarian Summit in Istanbul.

Het NK Debatteren voor Scholieren is de grootste scholierencompetitie voor de bovenbouw havo/vwo en wordt sinds 1998 jaarlijks georganiseerd door het Nederlands Debat Instituut, met steun van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Universiteit Utrecht moedigt scholieren graag aan extra activiteiten te ontwikkelen naast hun schoolcarrière en is daarom gastheer voor deze finale van het NK Debatteren voor Scholieren.

Op zaterdag 23 januari verzamelden zich op de Universiteit Utrecht 400 havo/vwo-scholieren om elkaar verbaal te lijf te gaan. Maanden is geoefend en gezweet om tot de debattop door te dringen. Het Utrechts Stedelijk Gymnasium heeft met het winnen van de titel na de drie voorronden en de finale 123 scholen achter zich gelaten. “Door te debatteren ontwikkelen leerlingen vaardigheden die essentieel zijn voor de 21ste eeuw. Zelfvertrouwen, presenteren, mondelinge taalvaardigheid en kritische denkvaardigheid zijn kwaliteiten waar ze hun hele leven lang profijt van hebben’’, aldus voorzitter Roderik van Grieken.

Stellingen
De scholieren bereiden de stellingen van te voren voor, maar horen pas vlak voor het debat of zij voor- of tegenstander moeten zijn. Hierdoor leren zij zich verplaatsen in beide posities. Ook volgden ter plekke improvisatiestellingen: één improvisatiestelling werd bedacht en bekend gemaakt door televisiemaker en debatliefhebber Jort Kelder, over een vraagstuk waarover scholieren volgens hem dienen na te denken.

De scholieren hebben over de volgende stellingen gedebatteerd:

  • Nederland moet deelnemen aan de bombardementen tegen ISIS in Syrië (finalestelling)
  • Arme landen moeten de basisscholing van allen verkiezen boven de universitaire scholing van enkelen
  • De overheid moet religieuze instellingen, waar extremistisch gedachtegoed openlijk wordt gepredikt, sluiten
  • Er zou een vettax moeten komen (Improvisatiestelling Jort Kelder)
  • Lidmaatschap van de Europese Unie is een voordeel voor Nederland (Improvisatiestelling)

Succesformule
De missie van het Nederlands Debat Instituut is om de nieuwe generatie te ontwikkelen in mondelinge taalvaardigheid en kritische denkvaardigheid. Met succes, elk jaar neemt de achterban toe: bij de start van de organisatie achttien jaar geleden werd op scholen niet of nauwelijks gedebatteerd, maar inmiddels is debatteren als lesmethode erkend en gevierd door docenten, leerlingen en wetenschappers. Scholen omarmen ons initiatief als onderdeel van spreekvaardigheid (Nederlands) of burgerschap (Maatschappijleer). Jaarlijks doen meer dan 500 scholen met de debatactiviteiten van het Nederlands Debat Instituut mee.