Samenwerkingsconvenant FX010

Albeda en Facilicom verlengen samenwerkingsconvenant FX010. Nadat beide organisaties vorig jaar een strategische samenwerking zijn aangegaan, hebben Anky Romeijnders, lid college van bestuur Albeda en Geert van de Laar CEO Facilicom, op 28 augustus jl. de verlenging van dit samenwerkingsconvenant FX010 ondertekend.

Het convenant heeft tot doel beschikbare expertise van beide partijen maximaal in te zetten en studenten zo reëel mogelijk kennis en ervaring op te laten doen in het werken bij een facilitaire organisatie.

Co-creatie
Met deze samenwerking is een co-creatie tussen bedrijfsleven en onderwijs ontstaan. Studenten van Albeda doen werkervaring op in een echte facilitaire omgeving. Het geleerde wordt meteen in de praktijk gebracht. Albeda verhoogt hiermee de waarde van het mbo-diploma. Voor Facilicom biedt het mogelijkheden hoogwaardige nieuwe medewerkers in te laten stromen in het brede facilitaire werkveld.

In het samenwerkingsproject FX010 zijn verschillende producten ontwikkeld, zoals onder andere ‘Youngflex’. Derdejaars studenten van de opleiding Facilitaire Leidinggevende vervullen de managementfuncties binnen dit nieuwe bedrijf. Daarbij worden ze intensief begeleid door managers van Gom, onderdeel van Facilicom. Verder biedt Facilicom ook stageplaatsen in een inspirerende facilitaire omgeving, train de trainer-trajecten en gastlessen Hostmanship.

Onderwijs en werk sluiten in deze samenwerking naadloos op elkaar aan. Albeda en Facilicom stimuleren de doorstroom van school naar werk. Beide bestuurders benadrukken dat het succes van de samenwerking begint in de gemeenschappelijke doelstelling om jonge mensen gedegen en vakkundig voor te bereiden op hun rol als burger en vakmens. Een verantwoordelijkheid die beide organisaties voelen en waar ze in gezamenlijkheid aan willen blijven werken.