Samenwerking stimuleert bewegen op school

Presikhaaf Schoolmeubelen en Nijha werken samen aan meer beweging

Bewegen in het basisonderwijs speelt een belangrijke rol bij zowel de motorische, sociaal- economische als de cognitieve ontwikkeling van kinderen. Van bewegen worden kinderen fitter én kunnen ze zich beter concentreren in de klas. Van nature klimmen en klauteren kinderen graag en onderzoeken ze hun grenzen. Presikhaaf Schoolmeubelen en Nijha omarmen dit en proberen bewegen en dynamisch leren een prominentere plek op school te geven.

Presikhaaf Schoolmeubelen focust zich bij het inrichten van scholen op het creëren van ruimte voor beweging én het flexibel inrichten van de ruimtes. Met zelf ontwikkelde zit/sta-oplossingen én inrichtingsconcepten die kinderen aanzetten tot meer beweging en goed zitten. Nijha wil meer kinderen in beweging krijgen door ruimte te creëren voor bewegen. Hiervoor levert Nijha beweegoplossingen voor het schoolplein, het speellokaal maar ook voor in de klas en gang. Presikhaaf Schoolmeubelen en Nijha vinden elkaar als het gaat om het bewegen in de klas en gang en hebben daarom de keuze gemaakt om hun expertises te bundelen.

Wim de Goei, Managing Director van Presikhaaf Schoolmeubelen: “Wij zijn actief op het gebied van bewegend leren, met meubilair, bewegingslessen en initiatieven die we samen met het JOGG nemen. De samenwerking met Nijha zal leiden tot meer bewegingsoplossingen in onze inrichtingsconcepten.”

Paul Terpstra, commercieel directeur van Nijha: “Wij werken graag samen met een partij die actief is in dezelfde branche. Door elkaars kennis en kunde te gebruiken, kunnen we optimaal inspelen op de vraag vanuit de klant als het gaat om meer bewegen in de school’’.

Op 11 september verzorgt Nijha een speed workshop tijdens het event ‘In Beweging Live’ dat Presikhaaf Schoolmeubelen en JOGG organiseren. Interesse? Klik hier voor meer informatie en aanmelden.