Samenwerken aan de school van morgen: het Inspiratieboek 2015-2020

Afgelopen zomer ontstond vanuit Schooldomein de idee om een overzichtswerk te maken met projecten binnen het primair en voortgezet onderwijs die in de periode 2015-2020 in gebruik zijn genomen. Hoofdredacteur Sibo Arbeek heeft in die periode een paar honderd projecten bezocht en met de gebruikers, opdrachtgevers en betrokken partijen mooie verhalen gemaakt, die veel nieuwe opdrachtgevers hebben geïnspireerd om voor hun projecten de juiste keuzen te maken.

De idee ontstond om samen met betrokken bouwers, adviseurs, architecten, verduurzamers en inrichters een prachtig boek samen te stellen, aangevuld met verhalen van wetenschappers en onderwijskundigen, waarbij ook naar de ervaring van de gebruikers is gekeken. Dat boek komt er; een dikke pil van ruim 400 pagina’s, vol met mooie verhalen, prachtige foto’s, trends en facts and figures.

Belangrijk; op zijn zoektocht naar wat Sibo zelf “betekenisvolle omgevingen” noemt heeft hij vijf criteria bepaald, waaraan de projecten voldoen: ze verbinden, maken innovatie zichtbaar, zijn adaptief in gebruik, faciliteren samenwerking en illustreren de ontwikkeling naar duurzame en (bijna) energie neutrale gebouwen. Dit lijvige boek mag met recht de nieuwe inspiratiegids voor toekomstige opdrachtgevers en alle betrokken partijen binnen de sector worden genoemd.

Het boek wordt aangeboden op een symposium dat op 10 juni in Amsterdam wordt gehouden. Daarna is het voor € 39,95 te koop. Heeft u belangstelling, stuur dan een mail naar brenda.breems@schooldomein.nl. Na 10 juni gaan we dan verkoop en distributie regelen.