Samen naar School in Hoofddorp

Moniek Schrijver (30) en Karen Beijer (51) starten vanuit stichting KOOS een bijzonder initiatief voor kinderen met een ernstige (meervoudige) beperking. Hiervoor wordt dit schooljaar een lokaal beschikbaar gesteld in de Montessorischool Floriande in Hoofddorp. Door dit initiatief kunnen de kinderen uit de ‘Samen naar school klas’ van Stichting KOOS waar mogelijk aansluiten bij de leerlingen uit het regulier onderwijs.

Moniek Schrijver werkt als gezinsondersteuner bij gezinnen met een kind met een ernstige beperking. “Ik merk dat er een grote kloof is met kinderen zonder beperking. Is er nou nergens een plek waar kinderen met een ernstige beperking samen komen met kinderen zonder beperking? Ik ging op onderzoek uit en hoorde van het ‘Samen naar School project’ van NSGK, de Nederlandse stichting voor het gehandicapte kind. Zij ondersteunen nieuwe Samen naar School klassen.” Er zijn inmiddels ruim 30 van dit soort klassen in Nederland. Schrijver besloot om zelf ook zo’n klas te willen starten. In de zoektocht naar een geschikte plek voor de klas kwam zij in contact met Karen Beijer uit Hoofddorp. Beijer is leerkracht bij basisschool Klimop in Hoofddorp en haar gehandicapte dochter zit op kinderdagcentrum De Zevenster.

Inclusie vanzelfsprekend
Karen Beijer startte al een samenwerking tussen basisschool Klimop en kinderdagcentrum De Zevenster middels haar project ‘Deuren open voor De Zevenster’ waarbij kinderen van De Zevenster op bezoek komen bij de Klimop om mee te doen met schoolse activiteiten. Dit project kreeg de nodige politieke aandacht. In december 2017 hebben GroenLinks, PvdA en D’66 een motie ingediend waarin de komst van een Samen naar School Klas in de Haarlemmermeer werd gevraagd. Deze motie is kort daarna aangenomen, waarna de samenwerking tussen Stichting KOOS en gemeente Haarlemmermeer van start ging. De zoektocht naar een beschikbaar en geschikt lokaal binnen een reguliere basisschool in de Haarlemmermeer leverde uiteindelijk een samenwerking op tussen de Montessorischool Floriande en Stichting KOOS. De directie, het team van leerkrachten en de ouders hebben allen enthousiast gereageerd op de plannen. Iedereen is het er over eens dat inclusie in het onderwijs vanzelfsprekend zou moeten zijn en wil er daarom alles aan doen dit project te laten slagen, zodat kinderen met en zonder beperking samen naar school kunnen. De eerste geïnteresseerde ouders hebben zich al gemeld.

Één-op-één begeleiding
Stichting KOOS was de afgelopen weken druk bezig met het gereed maken van het lokaal en de sanitaire ruimte, zodat er zo snel mogelijk gestart kan worden. De doelgroep is kinderen met een ernstige (meervoudige) beperking die (tijdelijk/deels) ontheven zijn uit de leerplicht in de leeftijd vanaf 4 jaar. Per dag zal Stichting KOOS maximaal zes kinderen gaan opvangen in het eigen lokaal. De bezetting op de groep zal hoog zijn. Minimaal één begeleider op twee kinderen. Op deze manier is het mogelijk om de kinderen regelmatig één-op-één begeleid mee te nemen de basisschoolklassen in. Deze momenten zullen in overleg met leerkrachten tot stand gebracht worden. Te denken valt aan meedoen bij activiteiten als gym, muziek, handarbeid, buitenspelen en vieringen. Daarnaast zijn de kinderen van de basisschool ook welkom in het lokaal van Stichting KOOS om bijvoorbeeld voor te lezen of samen te spelen of te snoezelen. Samen waar mogelijk, apart wanneer nodig.

Programma op maat
Schrijver en Beijer geloven er, evenals het team van de school, in dat dit win-win situaties gaan zijn voor beide groepen kinderen. Kinderen met en zonder beperking kunnen veel van elkaar leren. In de visie van Stichting KOOS staat de ontwikkeling van kinderen en het samen naar school gaan centraal. Daarnaast wordt ook samen gewerkt met therapeuten, zodat kinderen ook therapieën kunnen volgen die ze verder helpen in hun ontwikkeling. Samen met de therapeuten zullen de medewerkers van Stichting KOOS voor ieder kind een programma op maat maken om de kinderen zoveel mogelijk te stimuleren in hun ontwikkeling. Omdat wij een dagopvang zijn, blijven wij open tijdens vakanties en bieden we naschoolse opvang als hier vraag naar is. In de basis hanteren we gewoon de schooltijden, om zoveel mogelijk in het ritme van de school mee te gaan”, aldus Schrijver.
info@stichting-koos.nl, www.stichting-koos.nl, facebook.com/stichtingkoos