Prins Claus Conservatorium geopend

Met het vernieuwde Prins Claus Conservatorium geeft de Hanzehogeschool Groningen invulling aan haar ambities al haar opleidingen in Groningen te concentreren op één locatie en de huisvesting sterker te verbinden aan de samenleving. Het vernieuwde Prins Claus Conservatorium is 15 februari 2018 feestelijk geopend.

Hoe deze ambities realiseren vanuit een ‘weggestopte’ onzichtbare locatie?
Verhuizen of upgraden? Dat was in eerste instantie de vraag voor het Prins Claus Conservatorium. De bestaande locatie is op zich goed, maar het gebouw was niet voldoende groot om alle opleidingen van het Prins Claus Conservatorium te herbergen. Daarnaast was het gebouw – in lijn met de destijds opgelegde voorschriften – onopvallend en enigszins weggestopt gepositioneerd. ICSadviseurs heeft – samen met betrokkenen van het Prins Claus Conservatorium het Programma van Eisen opgesteld en een haalbaarheidsstudie met scenariostudie uitgevoerd. Uiteindelijk is gekozen de huidige plek te handhaven en enkele aanpalende panden te kopen om daar de uitbreiding te realiseren en de zichtbaarheid van het conservatorium te vergroten.

Ontwerp: verbinding oud en nieuw, vensters op muziek
Architect BDG uit Zwolle is geselecteerd om het ontwerp te vervaardigen. Het ontwerp kenmerkt zich met een zorgvuldige aansluiting van oud en nieuw, mooie doorzichten, maar vooral ook prachtige vensters (van buiten en binnen) op de uitoefening van muziek.

Lees verder onder de afbeeldingen

Aardbevingsbestendig
De oorspronkelijke planning was het vernieuwde Prins Claus Conservatorium reeds in 2015 te openen, maar door de aardbevingenproblematiek (het plan bleek met de nieuwste inzichten niet aardbevingsbestendig te zijn) is een flinke vertraging opgelopen.

Verbinding muziek en samenleving
De vertraging bracht ook nog een extra kans met zich mee: in de tussenliggende periode is de Hanzehogeschool er in geslaagd meer aanpalende panden te kopen dan eerder was voorzien. Daardoor kon het Prins Claus Conservatorium een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan: het toevoegen van een Jazz club aan het plan. Daardoor heeft het conservatorium nu volwaardige voorzieningen (zalen) voor onder andere klassieke muziek en voor Jazz muziek. Voorzieningen die onder andere om een andere sfeer en akoestiek vragen, maar die het conservatorium ook aantrekkelijk maakt voor een breder publiek. De jazz club is bij uitstek laagdrempelig toegankelijk en draagt daarmee bij aan een van de speerpunten van het conservatorium: verbinden van muziek en samenleving. In 2017 heeft ICSadviseurs dit onderdeel aan het Programma van Eisen toegevoegd.