De pluriformiteit van de hedendaagse scholen

Wat is de identiteit van de school en wanneer wordt het gebouw herkenbaar als gebouw van de wijk? Dit wordt maar zelden omschreven in een programma van eisen, maar is een ontegenzeggelijk onderdeel voor een gewaardeerd en gekoesterd gebouw. Ongevraagd is de zeggenschap die de wijk hierin heeft van groot belang. De scholen bestaan bij de gratie van de aanwezigheid van de wijk.

Ongemerkt koerst de leiding op een identiteit voor de school die iets te maken heeft met de wijk. Het beleid van de lokale overheid stimuleert het gebruik van deze gebouwen door de mensen uit de wijk. Spring architecten is bewust en doelgericht op zoek naar deze kernwaarden, om dat vervolgens te vertalen naar een gebouw. Wij stellen dat de pluriformiteit van de hedendaagse scholen de meest essentiële vorm van duurzaamheid is. Spring architecten maakt al honderd jaar scholen. Opvallend is dat zij de afgelopen jaren steeds meer werken aan markante verrassende oplossingen waar mensen zich, met een glimlach, mee kunnen identificeren. We realiseren ons dat iedere opgave een nieuw begin markeert en daarom onze volledige aandacht verdient. Dit houdt nooit op.

Lees verder onder de foto’s

De behoefte aan een gebouw dat herkenbaar is, is krachtig. Daarom is het resultaat passend maar ook onderscheidend en nadrukkelijk, zelfs opvallend. Het betekent dat er wordt geluisterd naar de buurt en dat er een onverbrekelijke verbondenheid met de omgeving wordt gecreëerd en dus ook met de gebruikers van het gebouw. Het onderwijs en de leefbaarheid in het gebouw worden niet uit het oog verloren.  Er wordt geen concessie gedaan aan de bruikbaarheid, de logistiek en de hoge graad van duurzaamheid. De kracht die de gerealiseerde gebouwen in het functioneren aan deze thema’s ontleent is juist verrassend en uiterst doelmatig. Dat maakt het voor Spring architecten tot een uitdaging. In dit artikel vier gebouwen die een eigen verhaal vertellen: