Ontwerp, bouw, onderhoud en energie in één hand

Recentelijk is in Leusden de laatste fase van een multifunctioneel centrum voor twee basisscholen, een BSO en een gymzaal opgeleverd. Na de Design & Build realisatie is Pellikaan ook nog 20 jaar lang verantwoordelijk voor onderhoud en energieverbruik (DBME). Inmiddels heeft het eerste tactisch overleg plaats gevonden om zodoende de meerjarige onderhouds- en energiegarantiefase structuur te geven.

In Leusden realiseerde Pellikaan een multifunctioneel centrum voor twee basisscholen, een BSO en een gymzaal. Pellikaan is na de Design & Build realisatie ook nog 20 jaar lang verantwoordelijk voor onderhoud en energieverbruik (DBME). Door de lange termijn voorop te stellen en in de aanbesteding met dialoog duidelijk aan te geven wat belangen, doelen en kaders zijn, waren inschrijvingen van zeer hoge kwaliteit mogelijk.
De voorbereiding verliep zeer soepel en het draagvlak was groot doordat de scholen meebeslisten. De aanbieding is beoordeeld op financiën, ontwerp, duurzaamheid en samenwerkingscompetentie.

Overzichtelijke indeling
Bij de centrale ruimte met tribune ligt de speelzaal. Van hieruit bereik je leerpleinen met elk vier lokalen met concentratieruimtes. Aan de rand van het gebouw, ook weer met een directe link naar de centrale ruimte en de speelzaal, ligt de buitenschoolse opvang. De gymzaal is net los van het gebouw gepositioneerd. Dat maakt zelfstandig gebruik door groepen van buiten de school eenvoudiger.

De centrale ruimte, de speelzaal en het kleuterleerplein zijn tot een grote ruimte te maken. Het gebouw is ook op lange termijn flexibel doordat er geen dragende binnenwanden zijn wat ander gebruik mogelijk maakt. Ook dat is duurzaam. Net als de zonnepanelen en het groene dak. Ook voor akoestiek nemen we extra maatregelen om aan de nieuwste aangepaste Frisse Scholen eisen te voldoen.

Lees meer op de website van Pellikaan.