Ontmoeting centraal in Rozemarnschool Amsterdam

In opdracht van Stichting Sirius heeft SMT de nieuwbouw van basisschool De Rozemarn in Amsterdam Zuidoost gerealiseerd volgens een slim concept. Het betreft een integrale kindvoorziening voor kinderen van drie tot twaalf jaar. De behoefte aan verbinding was bepalend in het ontwerp.

Op woensdag 3 mei is de nieuwbouw van De Rozemarn in gebruik genomen, na een bouwtijd van ruim acht maanden. Op de eerste schooldag hebben de circa 315 kinderen het gebouw verkend en al snel als hun nieuwe thuisbasis ingenomen. Op de website van de school zijn de vlogs te bekijken die de leerlingen hebben gemaakt van het hele bouwproces en de opening in juni.

Lees verder onder de foto

Directeur Lenny van Vliet

Een trotse directeur Lenny van Vliet: “De Rozemarn is een voorziening voor basisonderwijs die is gebouwd en ingericht als een integrale kindvoorziening, waar kinderen van 3-12 jaar gedurende de dag leren, spelen en elkaar ontmoeten. Onze oude locatie die hiernaast ligt was twintig jaar geleden al aan vernieuwing toe, maar het heeft even geduurd. Het nieuwe gebouw voldoet volledig aan onze verwachtingen. Het ligt prachtig centraal in een stedelijk, maar groen gebied en is heel transparant van opzet. Dat was een voorwaarde; we willen zichtbaar zijn in de wijk en iedereen moet zich hier welkom voelen. Het gebouw is architectonisch geslaagd. Na een intensief voortraject is een goede samenwerking met alle partijen in het bouwproces ontstaan.”

Lees verder onder de foto

 

Gerben Elzer was vanuit SMT betrokken bij het project: “Het bestaande pand was functioneel en technisch verouderd en is gesloopt. Daarvoor in de plaats is een nieuwe school gebouwd die past bij het programma dat geboden wordt. Het is een robuust bakstenen gebouw met een heldere structuur, waarbij veel glas in het gevelbeeld is toegepast, dat als een band rondom loopt. Van binnen is juist veel kleur toegepast, in combinatie met de centrale lichtinval vanuit de vide. Dat maakt de school ook toegankelijk en uitnodigend, passend bij het type onderwijs.”

Lees verder onder de foto

BIJZONDERE LOCATIE
De locatie is in zuidoost en ligt in een rustige wijk aan de Huntum 16. De school ligt verdiept naast een doorgaande weg op een nieuw ingevulde locatie met naast de nieuwbouw van de Rozemarn ook een nieuwe gymzaal en de nieuwbouw van de Achtsprong, waarbij in het midden een kiss en ride zone is ingericht. Opvallend is dat het gebouw met de rug aan een rustige laagbouwwijk grenst en aan de voorkant uitkijkt op de traditionele Bijlmerflats, afgescheiden door een hoger gelegen weg. Er is in ruime mate aandacht voor de verkeersveiligheid. Het schoolplein is met een hek afgesloten en herbergt kleurige speeltoestellen. De centrale ingang komt uit op een ruim open atrium waaraan de beide vleugels liggen voor de midden- en bovenbouw. De school heeft tevens een prachtig technieklokaal en een aparte ruimte voor de ouders en de wijk. Op de vloer ligt marmoleum, waarbij de kleurige wereldbol als onderdeel van de vloer in de vide opvalt. Lenny: “We zijn een multiculturele school waarbij ontmoeten en verbinden centraal staan. Dat symboliseert de wereldbol in de hal.” Gerben: “Daarnaast kan het gebouw op de middellange en lange termijn inspelen op de wijzigende behoeften vanuit het primaire proces. Dit betekent dat het gebouw flexibel moet kunnen worden ingericht alsook relatief eenvoudig moet kunnen worden uitgebreid; het is een tweelaags gebouw met een plat dak en biedt de mogelijkheid om op de huidige constructie nog bij te bouwen.”

Lees verder onder de foto

TEAMWORK
Gerben verder: “Bijzonder is de beginfase waarin we gezamenlijk met de onderaannemers en leveranciers het DO in een zeer kort tijdsbestek naar een DO+ niveau hebben getild als basis voor de daadwerkelijke bouw. Een mooi voorbeeld van hecht teamwerk, waarbij we wekelijks bij elkaar kwamen en iedereen actief input kon leveren. Dat leverde een andere manier van kijken en werken op, waarbij slimme oplossingen gelijk doorgevoerd werden. Partijen werden getriggerd om vrij snel keuzes te maken en die ook door te voeren, zodat we tijdens de uitvoering nog maar weinig uit te engineeren hadden. Daardoor hadden we ook niet de gebruikelijke hectiek aan het einde van een bouwproces.” DUURZAAMHEID Gerben: “Daarnaast is en blijft een gezonde exploitatie van belang. Het is een duurzaam gebouw geworden volgens frisse scholen klasse B. Het kent een flink isolatiepakket met zonnepanelen op het dak en normale luchtbehandelingskasten. Op de verdieping hebben we een zwevende vloer aangebracht in combinatie met een goede akoestiek. Bij de wandafwerking hebben we rekening gehouden met afneembaarheid en zo zijn ook de natte ruimten ingericht. Daarnaast zijn er opstaande plinten om het schoonmaken te vergemakkelijken. SMT heeft tezamen met haar partners hoge ambities waargemaakt in een prachtig duurzaam onderwijsgebouw, een ruimte voor leren en ontmoeten.

Lees het artikel hieronder in de online editie van Schooldomein.